Openbare toiletvoorzieningen in Roosendaal verbeterd en beter vindbaar

Roosendaal wil haar toiletvriendelijkheid verbeteren
15 april 2021
Roosendaal wil haar toiletvriendelijkheid verbeteren. Daarom heeft het college afgelopen dinsdag onder andere besloten om een openbare toiletvoorziening te realiseren in de fietsenstalling aan de Oude Markt. Deze toiletvoorziening wordt ook toegankelijk gemaakt voor minder validen. Wethouder Klaar Koenraad geeft aan dat de werkzaamheden nog deze maand beginnen zodat in juni de voorziening in gebruik genomen kan worden.

Toiletvriendelijkheid verbeteren

Wethouder Koenraad: “Deze openbare toiletvoorziening maakt onderdeel uit van een plan van aanpak om de toiletvriendelijkheid in onze gemeente te verbeteren. Behalve deze voorziening, die beschikbaar is tijdens de openingstijden van de fietsenstalling, is begonnen met een pilot bij de horeca. Later dit jaar willen we deze pilot uitbreiden met de winkels. De pilot houdt in dat de horecaondernemers en winkeliers worden gevraagd of zij tegen een vergoeding voor de schoonmaakkosten, hun toiletten beschikbaar willen stellen.”

Openbare toiletten in horeca

De afdeling Roosendaal van Koninklijke Horeca Nederland vindt zo’n proef een goed initiatief, maar door de coronamaatregelen is het op dit moment nog lastig om hierover concrete afspraken te maken. Zodra de horeca weer open mag worden de gesprekken met de horecaondernemers weer opgepakt. Ook worden de eerste gesprekken met winkeliers over het beschikbaar stellen van hun toiletten gestart zodra de winkels weer ‘normaal’ open kunnen.

Hoge nood app

Naast het realiseren van een toiletvoorziening en de gesprekken met horeca- en retailondernemers gaat de gemeente ook de vindbaarheid van de bestaande toiletten vergroten. De beschikbare openbare toiletvoorzieningen in Roosendaal zijn inmiddels via de zgn. hoge nood app te vinden. Wanneer ondernemers zich aanmelden voor de pilot worden die ook direct opgenomen in de hoge nood app. Ook de bewegwijzering naar openbaar toegankelijke toiletten in de binnenstad zal worden aangepakt.