Ontmoeten en verbinden, de sleutel tegen eenzaamheid

Ontmoeten en verbinden, de sleutel tegen eenzaamheid
9 oktober 2020
De ‘Week tegen de Eenzaamheid’ is voor wethouder Inge Raaijmakers een mooi moment om aandacht te richten op de aanpak van eenzaamheid binnen de gemeente Roosendaal. Met het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil ze eenzaamheid in Roosendaal eerder signaleren en bespreekbaar maken. Om vervolgens een langdurige aanpak te ontwikkelen. Dat doet ze uiteraard samen met diverse partners. Deze preventieve aanpak ‘Samen voor elkaar’ richt zich vooral op senioren, kwetsbare groepen volwassenen en jongeren.

Aanleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft in haar bestuursakkoord ‘Roosendaal Duurzaam, sterk, aantrekkelijk’ eenzaamheid als belangrijk maatschappelijk probleem benoemd. 
Eenzaamheid is landelijk een groeiend probleem, en dus ook in Roosendaal. Roosendaal scoort gemiddeld hoger dan in de rest van West Brabant op eenzaamheid. Juist coronacrisis maakt de aanpak van eenzaamheid nog eens extra urgent. 

Aanpak

Met de versterking en versteviging van de aanpak van eenzaamheid richt Roosendaal zich op de doelgroepen jongeren, kwetsbare volwassenen en senioren (70+).  De aanpak bestaat uit vier sporen:
1) Inzicht krijgen en houden in (de ontwikkeling van) eenzaamheid in Roosendaal. 
2) Versterking/versteviging en verbreding bestaande samenwerking rondom eenzaamheid. 
3) Signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid (trainen professionals, buurthuizen)
4) Doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid (effectieve initiatieven en activiteiten)

Inzicht

Inge Raaijmakers zegt: “Bestrijding van eenzaamheid is niet eenvoudig. Iemand die zich eenzaam voelt zal dat niet snel zelf aangeven of er op uit gaan om dat op te lossen. Het vraagt dus om effectief samenspel tussen gemeente, professionals, maatschappelijk partners, vrijwilligersinitiatieven, inwoners zelf en hun netwerken. In te zetten op ‘ontmoeten en verbinden’ is naar mijn mening de sleutel tegen eenzaamheid.” 

Lokale kerncoalitie

Het versterken van deze bestaande netwerken en eventueel uitbreiden met nieuwe partners ziet het college van burgemeester en wethouders  dan ook al een belangrijke succesfactor binnen de aanpak. Om die reden wordt ingezet om tot een lokale kerncoalitie te komen waaruit de netwerksamenwerking wordt aangejaagd. 

Jongeren enquete

Om meer inzicht te krijgen in eenzaamheid onder jongeren loopt momenteel een enquete onder jongeren. Daarbij moet vooral inzichtelijk worden hoe groot de problematiek is bij jongeren en welke activiteiten aanslaan bij hun belevingswereld. De jeugd kent immers veel risico’s die tot eenzaamheid kunnen leiden, zoals pesten, studiedruk, te veel beeldschermuren, sociale druk etc. 
Inmiddels is deze enquete door zo’n 200 jongeren ingevuld. Ongeveer tien van hen zijn bereid om hierover nader in gesprek te gaan. Deze enquête loopt overigens nog en is te vinden op www.roosendaal.nl/doemee

 Online platform

Het opzetten van het online platform mijnbuurtje.nl maakt onderdeel uit van het actieplan. Dit is een platform dat inwoners onder andere in staat stelt om op wijkniveau op een laagdrempelige wijze, met elkaar en met de juiste organisaties in contact te komen en waarin vraag en aanbod samenkomen, waardoor ook organisaties onderling gemakkelijker de verbinding aan kunnen gaan.

Praktische initiatieven en activiteiten

In Roosendaal kennen we al het succes van de Stamtafels. Er wordt met interesse gekeken naar andere initiatieven in het land. Zo loopt er in Den Haag het project ‘Lief en Leed Straatjes’, waarbij je weet wie je buren zijn en er aandacht is voor elkaar. Maar ook ziet het project ‘Fietsen alle jaren” er veelbelovend uit. Daarbij gaan vrijwilligers fietsen met kwetsbare of niet meer mobiele mensen.