Nieuwe standplaatsen mogelijk voor woonwagens op bestaande locaties

De onderzoekers adviseren om voor elke wijk- en dorp een plan op te stellen
15 oktober 2020
Wethouder Toine Theunis heeft de gemeenteraad van Roosendaal geïnformeerd over de uitbreidingsmogelijkheden voor extra standplaatsen voor woonwagens. De raad diende in juni een motie in met het verzoek aan het college te onderzoeken waar in de gemeente Roosendaal extra plekken gerealiseerd kunnen worden. Het college ziet kans vijftien nieuwe plekken te maken op bestaande woonwagenkampen. De Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland is verantwoordelijk voor beheer en toewijzing van standplaatsen.

Locaties

Het gaat om locaties waar geen grote ingrepen noodzakelijk zijn in de zogenaamde hoofdgroenstructuur om tot uitbreiding van de plekken te kunnen komen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid de doelgroep, conform hun eigen wensen, in gezamenlijkheid te kunnen huisvesten. 

De gemeente ziet uitbreidingsmogelijkheden op de volgende locaties: 
Woonwagenkamp Van Coothlaan: uitbreiding met 4 extra standplaatsen
Woonwagenkamp Christiaan Huijgensstraat: uitbreiding met 4 extra standplaatsen
Woonwagenkamp Sportstraat: uitbreiding met 2 extra standplaatsen
Woonwagenkamp Beetslaan: uitbreiding met 2 extra standplaatsen
Woonwagenkamp Damastberg: uitbreiding met 1 extra standplaats
Woonwagenkamp Boterstraat: uitbreiding met 2 extra standplaatsen

Realisatie van de plekken

Nu bekend is welke locaties geschikt zijn voor uitbreiding, gaat de gemeente de zogenaamde formele planvorming opstarten. Eerder nam het college namelijk al een principebesluit om uitbreiding mogelijk te maken (januari 2020) en is er in de Begroting 2021 geld gereserveerd om de plannen tot uitvoer te kunnen brengen. In de praktijk betekent het dat voor iedere uitbreiding per locatie een bestemmingsplanwijziging wordt opgesteld (met uitzondering van de Boterstraat). De realisatie van de plekken gaat wel enige tijd in beslag nemen. Uitgaande van het bouw- en woonrijp maken van de plekken en een planologische procedure, moet er rekening worden gehouden met een minimale doorlooptijd van 1,5 tot 2 jaar. Omwonenden en bewoners van de woonwagenkampen waar uitbreiding gaat plaatsvinden, zijn vanmiddag per brief geïnformeerd en zullen nader geïnformeerd worden over de planologische procedure en hoe zij daar hun zienswijze op kunnen meegeven. 

Protestkamp

De lijst met locaties waar uitbreiding mogelijk is, is woensdag 14 oktober ook gedeeld met de demonstrerende woonwagenbewoners op het protestkamp aan de Turfvaartsestraat. Wethouder Toine Theunis: “Ik begrijp de druk om snel nieuwe plekken te realiseren, maar sneller dan het aanhouden van de formele planprocedure gaat nu eenmaal niet.” Dit is in eerdere gesprekken met de woonwagenbewoners gedeeld en afgesproken. 

Er zijn in totaal in Roosendaal 87 standplaatsen voor woonwagens in Roosendaal. De extra plekken zijn nodig om de wachtlijst voor mensen die in een woonwagen willen wonen verder terug te dringen. In totaal staan er 55 mensen op die wachtlijst. Het college geeft met de uitbreiding van de standplaatsen invulling aan het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.