Nieuwe samenwerking Fontys Sportkunde en gemeente Roosendaal

Gemeente Roosendaal en Fontys gaan nauw samenwerken om meer inwoners van Roosendaal actief en gezond te krijgen
15 mei 2018
Gemeente Roosendaal en Fontys gaan een strategisch partnership aan en gaan nauw samenwerken om meer inwoners van Roosendaal actief en gezond te krijgen. Concreet betekent dit dat vanaf komend studiejaar Sportkunde studenten van de Eindhovense HBO-instelling in Roosendaal activiteiten initiëren, begeleiden en onderzoek gaan uitvoeren.

HBO Studenten Sportkunde actief in Roosendaal

Vanaf september gaan circa 45 studenten van de bacheloropleiding Sportkunde in Roosendaal activiteiten begeleiden en onderzoek uitvoeren. Er wordt gestart met eerste en tweedejaars studenten van het HBO-instituut. Zij zijn een paar dagen per week actief in Roosendaal.

Toine Theunis: “Dat Fontys met haar studenten naar Roosendaal komt om sport- en beweegactiviteiten te begeleiden en onderzoek te doen sluit goed aan bij de activiteiten van CIOS-Goes in onze stad. Het past geheel binnen het sportbeleid dat wij hebben uitgezet. Ik zie veel mooie ontwikkelingen ontstaan tussen onze inwoners en deze twee onderwijsinstellingen.”

Sport en bewegen als middel

De gemeente Roosendaal en Fontys Sportkunde stellen gezamenlijk een programma van activiteiten vast. Dit programma is erop gericht om sport en bewegen als middel in te zetten om maatschappelijke doelen te bereiken. Dat betekent dat de activiteiten vooral gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid, het tegengaan van eenzaamheid en het verhogen van de participatie. Gedacht kan worden aan activiteiten zoals pauzesport op middelbare scholen, uitbreiding aanbod aangepast sporten en het ontwikkelen van e-sports voor ouderen. 

Matty van Est (directeur Fontys Sporthogeschool): “Wij streven ernaar om heel Zuid-Nederland op verantwoorde wijze in beweging te krijgen en zo bij te dragen aan een gezonde en vitale maatschappij. Gemeente Roosendaal is daarin een uitstekende partner. We streven naar een duurzame samenwerking waarin we studenten en docenten van de bacheloropleiding Sportkunde en de professionals van de gemeente, samen laten werken want: Alleen ga je sneller maar samen kom je verder.”  

Netwerk door partnership nog steviger

Fontys Sportkunde en de gemeente Roosendaal gaan het partnership aan maar werken hierin nauw samen met Sportservice Noord-Brabant (SSNB) en CIOS Goes. SSNB zal bij de uitvoering van de werkzaamheden een belangrijke, coördinerende rol krijgen. Met CIOS Goes en Fontys Sportkunde heeft de gemeente Roosendaal zowel op MBO als HBO-niveau een onderwijspartner waarmee het sport- en beweegbeleid een structurele impuls krijgt.