Nieuw subsidiebeleid voor de gemeente Roosendaal stap dichterbij

Het nieuwe subsidiebeleid voor de gemeente Roosendaal is een stap dichterbij, het college van B&W heeft het subsidiebeleid behandeld, raad beslist in juni
11 april 2019
Het nieuwe subsidiebeleid voor de gemeente Roosendaal is weer een stap dichterbij. Op dinsdag 9 april heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) het subsidiebeleid behandeld. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 6 juni over het nieuwe subsidiebeleid.

Subsidieverlening anders organiseren

Het nieuwe subsidiebeleid ‘open en transparant subsidiëren’ is het gevolg van juridische landelijke ontwikkelingen. Deze verplichten de gemeente Roosendaal om de subsidieverlening anders te organiseren. 
Met het nieuwe subsidiebeleid krijgen ook andere organisaties en verenigingen de kans om aanspraak te maken op subsidie. Het nieuwe subsidiebeleid gaat op 1 januari 2020 in. 

Passend bij deze tijd

In het verleden werden subsidies vaak verstrekt op basis van historie en relatie. “Dat kan in de huidige tijd niet meer”, zegt verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers. Onder het motto ‘subsidie aanvragen is een recht, geen gunst’, gaat de gemeente een zakelijkere aanpak hanteren. Die aanpak past meer bij deze tijd. 

Subsidie als stimulans 

Alle activiteiten die bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen kunnen aanspraak maken op een subsidie. Dat zijn bijvoorbeeld buurt- en sportverenigingen, de schouwburg en cultuur- en welzijnsorganisaties. 

“De betrokkenheid van onze burgers en organisaties is van groot belang om maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren. Door een financiële bijdrage in de vorm van subsidie, stimuleren we verenigingen en organisaties om bij te dragen aan de maatschappij en dus ook aan gemeentelijke doelstellingen. Je krijgt dan ook marktwerking: grote partijen moeten de gemeente veel meer gaan verleiden met hun aanbod. 
Een mooie, nuttige ontwikkeling”, zegt verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers.

Ook voor nieuwe partijen kansen

Alles ligt nu weer open. Ook nieuwe (markt)partijen en initiatieven krijgen een kans. Ook gaat het nieuwe beleid ervoor zorgen dat verenigingen en organisaties (meer) kunnen gaan samenwerken. Of dat ze zelfs  samen een voorstel indienen. Het kan ook zo zijn dat meerdere partijen geschikt blijken voor eenzelfde subsidie. Op enig moment komt dan de kwalitatief beste partij uit de bus. 

Veel subsidiecontracten lopen af. Nieuwe aanvragen gaan volgens het nieuwe beleid. Sommige contracten lopen door tot na 2020, bijvoorbeeld 2021 of 2022. Die einddatum blijft gelden. 

Proces zorgvuldig doorlopen

Verenigingen en instellingen hebben de afgelopen periode meegedacht over de nieuwe invulling. De komende periode is er veel aandacht voor het goed informeren en waar nodig adviseren van partijen. Vandaag verschijnt ook de derde nieuwsbrief, met daarin naast een uitgebreidere planning ook het antwoord op een aantal vragen.