Minister Ollongren bezoekt Langdonk om Roosendaalse aanpak te bespreken

Minister Ollongren en burgemeester Han van Midden in Langdonk
3 juni 2021
Vanmiddag heeft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren de wijk Langdonk in Roosendaal bezocht. Zij had daar gesprekken met mensen uit de wijk, met Roosendaalse organisaties, woningcorporatie Alwel, welzijnsorganisatie WijZijn, burgemeester Han van Midden en leefbaarheidswethouder Inge Raaijmakers. Zij liet zich bijpraten over de wensen en mogelijke oplossingen om de wijk leefbaarder te maken. Na de vuurwerkrellen van eind vorig jaar is er al het nodige veranderd en zijn ook voor de langere termijn plannen gemaakt om de fysieke én de sociale structuur in de wijk aan te pakken.

 

Burgemeester Han van Midden: ”Als follow-up op de vuurwerkrellen in november vorig jaar hebben we minister Ollongren uitgenodigd om haar bij te praten over de plannen op korte en lange termijn om de leefbaarheid in de wijk Langdonk aan te pakken. Destijds hebben we aangegeven dat fysieke en sociale structuur in de wijk aangepakt moet worden, en daar zijn -en worden nog- een aantal stappen in gezet. We zijn misschien nog niet waar we graag zouden zijn met deze wijk, maar het is weldegelijk hoopgevend dat we al zo snel veranderingen hebben doorgevoerd en vervolgstappen hebben kunnen delen met de minister.”


Juiste balans

Leefbaarheidswethouder Inge Raaijmakers: “Samen met woningbouwcorporatie Alwel hebben we vorige week een aanvraag ingediend bij het Volkshuisvestingsfonds om de kwaliteit van de woningen te verbeteren, meer differentiatie in woningtypen en de juiste balans van bewoners. Daarnaast willen we meer doen met het vele groen in de wijk en dat koppelen aan ontmoetingen en gezonde leefstijl. Hopelijk draagt dit werkbezoek positief bij aan die aanvraag.”


De Goede Herder

De minister heeft onder andere gesproken met jongeren en jongerenwerkers die stimuleren dat de jongeren hun talenten ontdekken en inzetten. Ook sprak ze met wijkrangers, BOA’s en buurtpreventie die de ogen en oren in de wijk vormen. Ook bestuurders van woningbouwcorporatie Alwel en vertegenwoordigers van welzijnsorganisatie WijZijn hebben van gedachten gewisseld met de minister. Het werkbezoek werd georganiseerd vanuit het nieuwe wijkontmoetingscentrum De Goede Herder, de voormalige kerk waar jongerenwerk en sociale activiteiten zijn neergestreken.

 

pdf Langdonk: analyse in een puzzel (PDF, 40.24 MB)