In Memoriam - Kees Verstraten

3 maart 2023

IN MEMORIAM KEES VERSTRATEN

Op 2 maart 2023 overleed Kees Verstraten in de leeftijd van 61 jaar.
Kees was vanaf 2018 tot 2022 lid van de gemeenteraad van Roosendaal en begon in mei 2022 met een groot enthousiasme aan zijn eerste periode als wethouder.

Helaas moest hij na enkele maanden zijn werkzaamheden als wethouder om gezondheidsredenen neerleggen. Hij heeft gevochten voor herstel, maar hij kon uiteindelijk de strijd tegen zijn ziekte niet winnen.

Kees was een bevlogen man, niet alleen als raadslid, fractievoorzitter en wethouder maar ook bij zijn diverse andere maatschappelijke activiteiten.

Als raadslid maakte hij zich onder meer hard voor de leefbaarheid en de veiligheid in wijken en dorpen en was hij lid van diverse raadscommissies. In zijn vrije tijd was hij onder meer actief als (bestuurs)lid van de Lions Witheeren, als motor achter het Sportforum en als landelijk examinator van de Franse taal. En stond hij vaak als hockeysupporter aan de lijn. Vooral de sport lag hem nauw aan het hart en hij was een echte ambassadeur voor de (top)sport.

Het afgelopen jaar schreef hij nog een bijzonder boek met reisverhalen: Une belle histoire. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor hetgeen hij voor de gemeente heeft betekend. En we missen hem nu al.

Wij wensen zijn echtgenote Monique, zijn kinderen Daniël en Camiel en verdere familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Het gemeentebestuur, directieteam en medewerkers gemeente Roosendaal