Meer ruimte voor starters op de woningmarkt

Huis
14 januari 2022
De maximale koopsom van een woning voor het verkrijgen van een starterslening wordt verhoogd tot € 248.500 (was € 225.000).

 

Samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlands gemeenten verstrekt gemeente Roosendaal sinds 1 januari 2010 startersleningen. Hiermee vergroot de gemeente Roosendaal kansen voor starters op een koopwoning. Om ervoor te zorgen dat de regeling mee kan bewegen met de marktwerking en niet jaarlijks hoeft te worden aangepast, wordt de Verordening Starterslening nu gewijzigd. 

De maximale koopsom voor een huis waarvoor een starterslening kan worden aangevraagd, wordt gekoppeld aan het grensbedrag voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Kopers kunnen, na vaststelling door de gemeenteraad van de wijziging van de Verordening starterslening, een starterslening aanvragen voor een huis met een maximale koopsom van € 248.500.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de wijziging van de Verordening starterslening vast te stellen en geeft daarmee uitvoering aan de wens van de raad koopwoningen voor starters bereikbaarder te maken. 
Verantwoordelijk wethouder Toine Theunis: “Door de krapte op de woningmarkt en de enorm stijgende prijzen van de woningvoorraad is het voor starters steeds lastiger om een woning te kopen. Het ligt voor de hand om de maximale aankoopsom bij de starterslening aan te passen en te verankeren in de verordening, zodat zij beter op weg kunnen worden geholpen naar de aankoop van een eerste woning.”