Maatschappelijke subsidies kunnen weer worden aangevraagd

subsidie voor maatschappelijke initiatieven
25 juni 2021
Organisaties, verenigingen, clubs of stichtingen die activiteiten op het gebied van cultuur en recreatie, onderwijs, sport, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening in de gemeente Roosendaal organiseren, kunnen vanaf donderdag 1 juli een aanvraag te doen voor nieuwe vierjarige subsidies. Hun huidige subsidies lopen op 1 januari 2022 af. De nieuwe subsidies lopen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

Regelingen

Er zijn regelingen voor:

 • Sport en cultuur
 • Onderwijs, kinderopvang en praktijkbegeleiding
 • Welzijn, zorg en ondersteuning
 • Armoedebestrijding
 • Dorps- en wijkhuizen
 • Activiteiten i.h.k.v. het FIT!-akkoord

Twee jaar geleden hebben we het nieuwe subsidiebeleid 'open en transparant subsidiëren’ vastgesteld. In die periode werden de grote meerjarige subsidies vertrekt. Nu, twee jaar later, is het de beurt aan de kleinere subsidieregelingen. Alle aanvragen worden volgens het nieuwe beleid beoordeeld en verstrekt.

Eenvoudig en veilig aanvragen

Het aanvragen van subsidie gaat vanaf 1 juli veilig online:

 1. Ga naar www.roosendaal.nl/subsidies
 2. Klik op ‘beleidsvelden en aanvragen subsidies’
 3. Klik het beleidsveld van uw keuze aan
 4. Lees de korte uitleg en bekijk welke regel bij u past
 5. Regel gevonden? Lees de subsidieregel en het beoordelingskader goed door
 6. Scrol naar boven en klik op ‘aanvragen’

We adviseren iedereen om zich goed te oriënteren en te kijken welke subsidieregeling het beste aansluit op de activiteit(en). Voor een aanvraag is eHerkenning (een soort DigiD voor bedrijven) nodig, minimaal niveau 2. Ook vragen we iedereen om de aanvraag volledig en op tijd in te dienen. Op donderdag 30 september sluit de deadline. Aanvragen die na die datum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Wie vragen heeft over of hulp nodig heeft bij het doen van een aanvraag, kan contact opnemen met het subsidieteam van de gemeente, via tel. +140165 of per mail aan subsidies@roosendaal.nl.

Planning

Een aanvraag doen kan zoals gezegd tot en met donderdag 30 september. Op maandag 4 oktober maakt de gemeente op www.roosendaal.nl/subsidies bekend hoeveel aanvragen er per subsidieregel zijn. Alle besluiten worden uiterlijk vrijdag 17 december officieel kenbaar gemaakt met een beschikking. De verleende subsidies worden in januari 2022 op onze website gepubliceerd. Zoals gezegd lopen de nieuwe subsidies van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.