Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 District De Markiezaten

Nieuw districtelijk integraal veiligheidsplan 2019-2022: ‘Samen bouwen aan onze veiligheid’
15 november 2018
Veiligheid is geen rustig bezit. Ze is één van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Alle inwoners hebben recht op een prettige leefomgeving en moeten zich veilig kunnen voelen. De gemeenten spelen hierin een cruciale rol. Dat doen we samen met de veiligheidspartners, onze inwoners, ondernemers en instellingen. Door gezamenlijk en integraal op te trekken kan hinder, overlast, onveiligheid en criminaliteit in onze gemeente, ons district De Markiezaten, in onze regio en landelijk worden aangepakt. Ook al zien we al jaren een daling van criminaliteit, er blijft werk aan de winkel.

District De Markiezaten

In het district De Markiezaten staan de acht gemeenten, te weten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen, voor vrijwel dezelfde uitdagingen en maken onafhankelijk van elkaar soortgelijk beleid. Het districtelijk driehoeksoverleg, onder voorzitterschap van burgemeester Jacques Niederer, sloeg de handen ineen. Dit leidde tot een districtelijk integraal veiligheidsplan 2019-2022: ‘Samen bouwen aan onze veiligheid’. 

Het districtelijk integraal veiligheidsplan is het strategisch kader voor de aanpak van de komende jaren. 
In het district De Markiezaten staan we voor:  

 1. De aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de strijd tegen ondermijning. 
  Door georganiseerde criminaliteit in een vroeg stadium te herkennen, kunnen we ons richten op een stevige integrale aanpak. We voorkomen op die manier dat de samenleving en overheidsorganisaties onbewust of ongewild criminelen faciliteren.
 2. Het creëren van een veilige buurt voor iedereen 
  Iedere inwoner moet zich veilig kunnen voelen. Daar zetten we ons voor in. Dit doen we samen met scholen, jongerenwerk, (wijk)agenten, brandweer, boa’s, GHOR, buurtpreventie, wijkteams, bewoners en vele anderen.
 3. De gezamenlijke aanpak van zorg en veiligheid 
  We gaan door met de goede samenwerking tussen sociaal domein, zorg en veiligheid. Het moet altijd duidelijk zijn wie wat doet en dat dit ook gebeurt.
 4. En een adequate voorbereiding op calamiteiten 
  Met een goed risicobeeld kunnen adequate maatregelen genomen worden op het moment dat dat nodig is. We spannen ons in om calamiteiten te voorkomen. En als er een calamiteit plaatsvindt, dan moet iedereen weten wat hij of zij moet doen. Als gezamenlijke overheden (gemeenten / veiligheidsregio / crisispartners) handelen we op een snelle en actieve manier.

Gemeenteraden

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen, behandelen dit districtelijke integrale veiligheidsplan 2019-2022, ‘ Samen bouwen aan onze veiligheid’. Vervolgens is het aan de respectievelijke gemeenteraden om dit plan vast te stellen. De besluitvormingstrajecten kunnen hierdoor in tijd verschillen op basis van de agenda’s van het college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraden.