Horecaconvenant over uitgaan in Roosendaalse binnenstad

Start horecaconvenant
20 april 2022
Uitgaan in de Roosendaalse binnenstad moet aantrekkelijk zijn voor het uitgaanspubliek en acceptabel voor de omgeving. Dat betekent dat het er gezellig maar ook veilig moet zijn. Horeca, politie en de gemeente Roosendaal slaan de handen ineen om dit gezamenlijk te bereiken. Deze partijen sloten op 19 april het ‘Horecaconvenant Uitgaan In Roosendaal’ 2022- 2026’ met elkaar.

 

In dit horecaconvenant leggen de betrokken partijen de verantwoordelijkheden met elkaar vast voor een gezellig en veilig uitgaansgebied in de binnenstad van Roosendaal in een aantal basisafspraken. Tegelijkertijd worden randvoorwaarden en ondernemersruimte geboden om het uitgaansklimaat te kunnen verbeteren.

Nieuw

Vanzelfsprekend zijn er lokale regels opgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening. En er lagen natuurlijk al basisafspraken vanuit het verleden. De belangrijkste nieuwe aanvullingen daarop zijn:

  • Het sluitingstijdenbeleid. Geen andere sluitingstijden maar een koppeling tussen langer open mogen zijn en het zijn van een convenantpartner.
  • Het omgaan met en het weren van relschoppers en geweldplegers door invoering van een zogenaamd ‘sus-team’. Dat is een klein team van specialisten die gastheer zijn voor het uitgaanspubliek en er tegelijkertijd zorgen dat incidenten en overlast voorkomen worden. Voor dit experiment wordt een loopduur van minimaal 1 jaar nagestreefd.
  • Het voorkomen van overlast van afval (door het plaatsen van speciale afvalcontainers)
  • Het monitoren van het uitgaansklimaat
  • Het voortzetten van de samenwerking

Signaal 

Namens het college van burgemeester en wethouders zegt wethouder Cees Lok in een reactie:
“Met de ondertekening van dit convenant geven we een duidelijk en gezamenlijk signaal af. Uitgaan in het de binnenstad van Roosendaal is veilig en gezellig. Horecaondernemers, de politie, BOA’s en gemeente willen dat ook graag zo houden. Zij werken nauw samen en rekenen daarbij op de steun van het uitgaanspubliek. Alle partijen werken vanuit hun eigen verantwoordelijkheid maar wel in gezamenlijkheid en met respect voor elkaars belangen. We hebben samen een duidelijke boodschap aan stappers die uitgaan in Roosendaal. Wie komt voor de gezelligheid, is vanzelfsprekend van harte welkom. Degene de Roosendaalse binnenstad bezoekt om overlast te veroorzaken, de orde te verstoren of strafbare feiten te plegen zal dat merken. Dan komen portiers, boa’s en/ agenten -al dan niet gezamenlijk- direct in actie. Het cameratoezicht in de binnenstad helpt ons daarbij. Ik verwacht overigens dat het sus-team een belangrijke rol krijgt in het juist voorkomen van overlast.”