Groot deel Wmo-cliënten tevreden over de dienstverlening

Stadskantoor: Burgemeester Jacques Niederer sluit opnieuw een drugspand.
7 september 2018
Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk inzicht te hebben in hoe inwoners de Wmo ondersteuning ervaren. Om dit in kaart te brengen wordt jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek over 2017 laten zien dat inwoners met een hulpvraag WegWijs Roosendaal steeds beter weten te vinden en dat de meeste inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening.

Resultaten

Het cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd door het bureau I&O research. De rapportage is bijgevoegd. Hierin zijn de volgende belangrijkste resultaten genoemd:

  • Merendeel weet waar zij terecht kunnen en zijn nog steeds zeer tevreden over hoe de gemeente met de hulpvraag omgaat;
  • Bekendheid met cliëntondersteuner stabiel;
  • Cliënten zijn tevreden over het gesprek met de gemeente;
  • Kwaliteit van de ondersteuning goed beoordeeld;
  • Positieve effecten door de ontvangen ondersteuning;
  • Meerderheid cliënten heeft mantelzorger.

Wethouder Klaar Koenraad “het college is tevreden met deze resultaten. Dat betekent niet dat we stil blijven zitten. Ik zie zaken die aandacht vragen en ik ga hiermee aan de slag. We gaan in gesprek met zorgaanbieders om de snelheid waarmee inwoners worden geholpen te verbeteren. En ik wil de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuners bevorderen”.

Jaarlijks onderzoek

Cliënten die in 2017 in het kader van de Wmo een (individuele) voorziening van de gemeente hebben ontvangen, zijn gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. In totaal ontvingen 895 cliënten een uitnodigingsbrief, waarvan 467 cliënten de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Hiermee is de respons 52 procent en dit is gelijk aan vorig jaar. Door jaarlijks onderzoek te doen, kan de gemeente de voortgang monitoren en vaststellen of er verbeterpunten zijn. Daarnaast voldoet de gemeente Roosendaal met de uitvoering van dit onderzoek aan de wettelijke verantwoordingsverplichting.

Wmo ondersteuning

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt ondersteuning geboden. Welke ondersteuning inwoners krijgen verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig om zich te kunnen verplaatsen. Anderen hebben hulp nodig bij het huishouden. WegWijs Roosendaal levert deze ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).