Gezamenlijke aanpak kinderarmoede in de maak

Beleid kinderarmoede gericht op de leefwereld van het kind
27 mei 2021
In de Roosendaalse aanpak bestaanszekerheid is al veel aandacht voor volwassenen en ouders van kinderen. Kijk bijvoorbeeld naar Quiet, BuddyLink en schuldhulpverlening. Een aanpak, gericht op het kind, ontbrak nog. Daar wordt nu hard aan gewerkt. De gemeente Roosendaal trekt actief op met partners om tot een gezamenlijke aanpak kinderarmoede te komen. Op 26 mei gingen de partijen met elkaar in gesprek om ideeën uit te wisselen. En om te kijken welke bijdrage zij aan het te ontwikkelen beleid kunnen leveren.

Roosendaal: bovengemiddeld aantal kinderen in armoede

De Roosendaalse Armoedemonitor laat zien dat er in onze gemeente een bovengemiddeld aantal kinderen in armoede opgroeit: 15%. Dat percentage moet omlaag. Om die reden werd het kindgericht armoedebeleid eerder al opgenomen als themalijn Bestaanszekerheid, waarmee het samen met vijf andere themalijnen prioriteit kreeg.

Ultiem doel: kansen vergroten en kans op uitsluiting verkleinen

Armoede is een complex probleem. Het overstijgt diverse beleidsterreinen. Dat is de reden dat de wethouders Bestaanszekerheid (Klaar Koenraad), Jeugd (Rene van Ginderen) en Eenzaamheid (Inge Raaijmakers) de handen op dit dossier ineen slaan. Samen met partners uit Roosendaal en de dorpen willen zij komen tot een gezamenlijke aanpak, om de kansen van kinderen in armoede te vergroten en het risico op sociale uitsluiting te verkleinen.

Wethouder Klaar Koenraad: “Ik vind dat ieder kind een gelijke kans verdient. Ongeacht in welke situatie hij of zij opgroeit. Geen enkel kind moet zich zorgen hoeven maken of er geld is voor eten, kleding of schoolspullen. Of om mee te kunnen doen. Geen enkel kind verdient het om zich minder te voelen dan andere kinderen. Een kind moet zich zorgenvrij kunnen ontwikkelen, toekomstperspectief hebben. Daar zet ik me als wethouder met hart en ziel voor in.”

Themabijeenkomst

Op woensdagavond 26 mei stond het kindgericht armoedebeleid op het programma van een online themabijeenkomst. Onder leiding van Hanneke de Bruin, ervaren adviseur in het sociaal domein, deelden partners ideeën en gaven zij aan wat hun bijdrage aan het beleid kan zijn.

Wethouder Klaar Koenraad kijkt terug op een geslaagde avond: “Armoede is van ons allemaal. En we kunnen armoede ook alleen in gezamenlijkheid aanpakken en oplossen. Gisteravond hebben we veel waardevolle input opgehaald en goede inhoudelijke gesprekken gevoerd. Prachtig om te zien hoeveel we samen kunnen bereiken: de kennis en kracht hebben we in ieder geval in huis. Met de