Gemeente Roosendaal helpt ondernemers ook dit jaar bij de aanvraag van subsidie(s) voor Zon op Bedrijfsdaken

Zonnepanelen op een dak
7 april 2022
Deze week start in Roosendaal opnieuw het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’. Dit houdt in dat de gemeente bedrijven gaat stimuleren met het aanvragen van de zogenaamde Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)-subsidie. Met die subsidie worden zonnepanelen op bedrijfsdaken nóg aantrekkelijker als eigen energiebron. Het onafhankelijk energieadviesbureau Stel… gaat de gemeente daarbij ook dit jaar ondersteunen. Stel… adviseert bedrijven over de voor hen meest aantrekkelijke opties, en helpt met de subsidieaanvraag. Op 27 juni 2022 wordt de subsidie ‘opengezet’, en is het zaak om dan zo snel mogelijk de aanvragen ingediend te hebben om ervoor in aanmerking te komen, voordat de subsidiepot weer leeg is.

 

Wethouder Klaar Koenraad: “Binnen de gemeente Roosendaal vinden we duurzaamheid erg belangrijk. Dit project, Zon op bedrijfsdaken, waar binnenkort subsidie beschikbaar voor is, zal daaraan bijdragen. We willen zoveel mogelijk ondernemers laten profiteren van dit project daarom ondersteunen we met de aanvraag van deze subsidie. Zo werken we samen aan een duurzaam Roosendaal”.

Voorbereiden op de subsidieaanvraag: Gratis, persoonlijk en onafhankelijk advies

Op 27 juni 2022 opent de nieuwe ronde voor het aanvragen van de SDE++-subsidie. Een belangrijk moment, want als de subsidie wordt toegekend, verzekert een ondernemer zich van 16 jaar lang financiële zekerheid. Omdat veel ondernemers drempels ervaren bij het nemen van stappen heeft de gemeente energie adviesbureau Stel… gevraagd ondernemers hierbij een stap verder te helpen. De experts van Stel… helpen ondernemers op weg naar een lagere energierekening. De ondernemer krijgt een advies gebaseerd op zijn/haar specifieke situatie. En dat gaat verder dan alleen de subsidiemogelijkheden. Als de ondernemer besluit mee te doen, dan wordt hij begeleid met de subsidieaanvraag en de stapsgewijze realisatie van het project. Een eerste inventarisatie van de mogelijkheden kost de ondernemer niks en de ondernemer wordt maximaal ontzorgd.

Bent u een ondernemer met interesse in het leggen van zonnepanelen op je dak? Laat uw gegevens achter op https://roosendaal.zonopbedrijfsdaken.nl/. De adviseur van Stel… neemt dan persoonlijk contact met u op.

Wilt u hernieuwbare (duurzame) energie opwekken?

Des te meer reden om de aanvraag voor SDE++ dit jaar te doen. U kunt de subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze regeling helpt de overheid bedrijven en (non-) profitinstellingen bij het verminderen van de C02-uitstoot.

Beperkte capaciteit op het net

Steeds meer bedrijven willen duurzaam bezig zijn en energie terug leveren op het energienet. Daarom stijgt de vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet en is er niet altijd genoeg ruimte vrij. Roosendaal is op dit moment een van de weinige regio’s waar aansluitingen nog mogelijk zijn. Als het elektriciteitsnet vol is moet het eerst uitgebreid en verzwaard worden wat ervoor zorgt dat het voor een bepaald aantal jaren niet mogelijk is om grootschalige projecten aan te sluiten.

Op tijd aanvragen

Het aanvragen van SDE++-subsidie is de eerste stap naar verduurzaming van bedrijfspanden. De ronde voor de subsidie opent later dit jaar. Het indienen van een aanvraag vraagt tijd, dus zaak voor ondernemers om in actie te komen.