Gemeente presenteert stedenbouwkundig plan Groot Mariadal

Groot Mariadal
14 mei 2020
Het college van burgemeester en wethouders heeft het stedenbouwkundig plan Groot Mariadal vastgesteld. Met dit plan wordt aan de binnenstad van Roosendaal een prachtig duurzaam en toegankelijk gebied toegevoegd en sluiten het klooster Mariadal, het HUIS van Roosendaal en de te (ver)bouwen omliggende scholen veel beter aan op hun omgeving. Er worden nieuwe woningen gerealiseerd voor verschillende doelgroepen. Het plan is woensdag 13 mei aangeboden aan de gemeenteraad.

In navolging van het winnende ontwerp “Hortus Conclusus” van BVR heeft de gemeente Roosendaal het initiatief genomen een stedenbouwkundig plan te maken voor Groot Mariadal. Dit plan is opgesteld door wUrck architectuur stedenbouw landschap die ook onderdeel uitmaakte van het ontwerpteam “Hortus Conclusus”.

Eigentijdse invulling klooster

Klooster Mariadal maakt mét behoud van haar unieke karakter een ‘wending naar een nieuwe wereld’. En krijgt een eigentijdse invulling. Het blijft een beschutte plek maar opent haar deuren als nieuw thuis, als werkplek, als plek van bezinning of recreatie. Dit met behoud van haar culturele en maatschappelijke waarde. Ook de prachtige, nu nog verborgen, kloostertuinen worden in de toekomst toegankelijk en beleefbaar voor inwoners en bezoekers. 

Nieuwe stadswoningen

In het plan is ruimte gemaakt voor nieuwe stadswoningen. Op de plek van de oude productieboomgaard van het klooster komt een eigentijds duurzaam woongebouw met parkeergelegenheid. Het gebied wordt via een aantal nieuwe ingangen toegankelijk. De huidige functies rondom het plangebied liggen met hun “achterkant” naar Mariadal. Dit gaat veranderen door de renovatie en vernieuwing van bestaande gebouwen. Het stadskantoor, de Norbertus Gertrudis Mavo, de Jeroen Bosch School en Kober ondergaan allen een ingrijpende verandering waarbij nieuwe entrees aan de tuin van Mariadal worden gemaakt. Zo ontstaat er een opener, toegankelijker gebied.

Omwonenden zijn en worden steeds betrokken, ook bij de definitieve uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Op de website www.roosendaal.nl/groot-mariadal is het stedenbouwkundig plan in te zien evenals een animatie van het plangebied. Ook is er informatie te lezen over het voorontwerp-bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure. Vragen zijn te stellen via grootmariadal@roosendaal.nl.