Gemeente presenteert nieuwe HUIS van Roosendaal

Nieuwe HUIS van Roosendaal: transparant, toegankelijk en duurzaam.
16 mei 2019
Het nieuwe HUIS van Roosendaal wordt transparant, toegankelijk en duurzaam. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de uitwerking van het nieuwe HUIS van Roosendaal, zoals het Stadskantoor gaat heten. Het nieuwe HUIS komt op dezelfde plek, het Stadserf en wordt, als alles volgens planning verloopt, medio 2021 opgeleverd. Deze week presenteert het gemeentebestuur het Voorlopig Ontwerp (VO).

Toegankelijk en transparant

Er is goed gekeken naar de structuur van het bestaande gebouw zodat technische ruimten, schachten en verticale stijgpunten zoals liften en trappen op een logische plek liggen. Het geheel is uitgewerkt in een architectonisch ontwerp van een toegankelijk en transparant gebouw. Door de transparante gevel en het toevoegen van een centraal atrium is  het bestaande gesloten gebouw getransformeerd naar een open en uitnodigend HUIS van Roosendaal.

“We zijn blij met het voorlopig ontwerp van de architect zoals het er nu ligt,” aldus wethouder Lok. “Ik denk dat onze wensen op een goede manier zijn vertaald in een modern en duurzaam gebouw, waarmee we weer jaren vooruit kunnen als stad. Dinsdag zijn de plannen gepresenteerd aan de direct omwonenden en ook daar waren de reacties overwegend positief. Dat is mooi, want het gebouw is vooral niet ons gebouw, maar van en voor alle Roosendalers.”

pdf Voorlopig Ontwerp HUIS van Roosendaal (PDF, 2.55 MB)

Planning

In het Voorlopig Ontwerp is het gebouw en de algemene indeling vastgelegd. Ruimtes zoals de publieksplaza, het vergadercentrum en de kantooromgeving zijn verwerkt. Naast deze gebruiksfuncties is ook de gebouwtechniek ingepast. In de volgende fase worden de plattegronden verder uitgewerkt met inrichting, kleuren en materialen. Zo moet het voorlopig ontwerp in een aantal stappen uitgewerkt worden in een definitief ontwerp. De planning is dat in het eerste kwartaal van 2020 de verbouwing start, en dat het nieuwe gebouw in de loop van 2021 klaar is voor gebruik.

Duurzaam

Het hergebruik van materialen volgens de principes van de circulaire economie is een belangrijk uitgangspunt bij de renovatie van het Stadskantoor. Er wordt bekeken in hoeverre bestaande materialen uit het Stadskantoor in de nieuwe huisvesting een plek kunnen krijgen. “Zo bouwen we behalve aan een uitnodigend en transparant, ook aan een duurzaam HUIS van Roosendaal,” aldus Lok.

Publieke diensten in Kloosterstraat tijdens verbouwing

Zoals eerder aangekondigd huisvest de gemeentelijke organisatie zich tijdens de renovatie in Mariadal. Omwonenden zijn hier in maart van op de hoogte gebracht. Mede naar aanleiding van vragen en tips van omwonenden is besloten om de publieke functies niet in Mariadal onder te brengen. Gedurende de verbouwing vinden deze functies een plek in de Kloosterstraat, schuin tegenover de het huidige stadskantoor. Wethouder Cees Lok: “Dat scheelt voor een woonbuurt als de Stationsbuurt zo'n 60.000 bezoekers. Bezoekers die anders allemaal door die buurt moeten. Door tijdelijk uit te wijken naar de Kloosterstraat beperken we de overlast voor de buurt tot een minimum.”