Gemeente faciliteert ondernemers met duurzaamheidsinterviews

Duurzaamheid
14 mei 2020
De gemeente biedt ondernemers en agrariërs in Roosendaal de mogelijkheid deel te nemen aan een duurzaamheidsinterview. Bedrijven krijgen hiermee inzicht in hun bedrijfsfootprint en aanbevelingen welke maatregelen op zo’n kort mogelijke termijn winst opleveren voor de eigen portemonnee en het milieu. Bedrijventerrein Majoppeveld startte, met succes, al eerder met duurzaamheidsinterviews. Nu worden ook andere ondernemers in Roosendaal gefaciliteerd.

 

Wethouder Klaar Koenraad: “Mooi om te zien dat we in Roosendaal steeds meer onze eigen energievoorziening regelen en dat steeds meer ondernemers meedoen. Dit is goed voor onze stad en regio.”


Naast het afnemen van de interviews, worden ondernemers en agrariërs op weg geholpen met bijvoorbeeld het organiseren van een duurzame energievoorziening. Denk hierbij aan isoleren van gebouwen of het leggen van zonnepanelen op daken. Andere thema´s waar (in)directe voordelen voor ondernemers zijn te halen, zijn vergroening en circulaire economie. Een groen bedrijventerrein wordt minder heet in de zomer en voorkomt wateroverlast bij stortbuien. Daarnaast draagt het bij aan een prettigere en productievere werkomgeving en aan een hogere vastgoedwaarde. Door afval te scheiden ontstaat er een reststroom die ingezet kan worden voor het maken van nieuwe producten. In Roosendaal zijn al bedrijven die op deze manier een nieuw bedrijfsmodel opzetten.


Op zoek naar nieuwe verdienmodellen met agrariërs

Agrariërs hebben vaak veel ruimte voor het opwekken van duurzame energie, maar hebben niet altijd alles nodig voor eigen gebruik. Daarom wil de gemeente directe handel tussen agrariërs en ondernemers mogelijk maken; een overschot aan opgewekte duurzame wordt direct verkocht aan ondernemers in Roosendaal die een tekort hebben. Dit is voor beide partijen voordelig. Daarnaast zijn er steeds meer goede voorbeelden van agrariërs die hun verdienmodel op een andere manier organiseren. Bijvoorbeeld door rechtstreeks aan consumenten te verkopen, door beleving voor bezoekers te organiseren op de boerderij of door in te zetten op meer natuur zoals bij voedselbossen.

Inzicht in duurzaamheidstransitie

De opbrengst van de interviews, footprints en aanbevolen maatregelen legt de gemeente vast. Dit geeft inzicht in de knelpunten die ondernemers en agrariërs ervaren en kan input zijn voor projecten in de toekomst. Daarnaast leert de gemeente met ondernemers en agrariërs steeds meer over hoe samen de duurzaamheidsdoelen op een goede manier behaald kunnen worden. 


Aanmelden voor interview

Ondernemers en agrariërs die interesse hebben in een duurzaamheidsinterview kunnen zich aanmelden via www.roosendaal.nl/duurzaamheidsinterviews