Gebiedsvisie voor de Bulkenaar

Zorglandschap De Bulkenaar, voorbeeld Doetinchem
11 maart 2020
De gemeente heeft in samenwerking met het Bravis ziekenhuis een gebiedsvisie gemaakt voor de Bulkenaar. Het gebied wordt ontwikkeld tot een groot, aantrekkelijk en duurzaam parklandschap, waar gezondheid, natuurbeleving en recreëren centraal staan. Aanleiding voor de gebiedsvisie is de vestiging van het nieuwe ziekenhuis van Bravis in 2025 op de Bulkenaar.

De Bulkenaar ligt aan de westflank van Roosendaal, tussen de A58 en woonwijk Tolberg en is 42 hectare groot. Het nu nog voornamelijk agrarische gebied wordt ontwikkeld tot zorglandschap. Er komt 12 hectare beschikbaar waar het Bravis ziekenhuis zich met eventuele zorgpartners kan vestigen. Een gedeelte van het gebied de Bulkenaar gaat fungeren als een groene buffer tussen het bestaande woongebied en het ziekenhuis. De aanleg van het landschapspark wordt gebaseerd op de natuurlijke en historische kwaliteiten van het gebied.  

Bereikbaarheid

Met de komst van het nieuwe ziekenhuis op de Bulkenaar wordt ook de verbinding met de A58 voor de wijk Tolberg aan de westflank van Roosendaal verbeterd. Deze verbetering is al lang een wens van de gemeente en is daarom meegenomen in de gebiedsvisie. Met het vaststellen van de visie heeft het college de voorkeur uitgesproken voor een zuidelijke ontsluiting die in de Bulkenaar ‘aantakt’ op de parallelweg richting de snelweg. 

Betrokkenheid omgeving

Omwonenden en inwoners van Roosendaal zijn intensief betrokken bij het leveren van input voor de visie. Voor het opstellen van de gebiedsvisie zijn ze gevraagd mee te denken en hun zorgen, wensen en ideeën te geven voor het gebied. Interviews, een digitale enquête en informatieavonden hebben veel waardevolle input opgeleverd. 

Contact & informatie

De gebiedsvisie is te vinden op de website van de Bulkenaar: www.roosendaal.nl/bulkenaar. Bij vragen over de gebiedsvisie kan contact worden opgenomen met de gemeente via ziekenhuis@roosendaal.nl. Voor inwoners, omwonenden en/of geïnteresseerden is het mogelijk zich aan te melden voor de digitale informatiemail via ziekenhuis@roosendaal.nl