Exploitatie en beheer gemeentelijke binnensport accommodaties

Per 1 juli worden de gemeentelijke binnensportaccomodaties beheerd en geëxploiteerd door Sportfondsen Nederland
25 juni 2020
Medio juni heeft de gemeente Roosendaal het aanbestedingstraject voor het beheer en de exploitatie van vier van haar binnensportaccommodaties afgerond. Het gaat om de sporthallen In de Roos en De Omganck en de gymnastiekzalen aan de Jadedijk en in het Tolbergcentrum. Per 1 juli worden die beheerd en geëxploiteerd door Sportfondsen Nederland, voor een periode van 10 jaar. Door het onderbrengen van de binnensportaccommodaties bij één exploitant kan het beheer nog efficiënter worden uitgevoerd.

Aanbestedingsprocedure

“Wij zijn blij met de uitkomst van de aanbestedingsprocedure”, aldus verantwoordelijk sportwethouder René van Ginderen. “Een belangrijk uitgangspunt bij de aanbesteding was om deze binnensportaccommodaties onder zo gunstig mogelijke voorwaarden te kunnen aanbieden aan (sport-)verenigingen en scholen die er gebruik van maken. Daarbij hebben we gekeken naar prijs én naar kwaliteit. Sportfondsen Nederland kwam daarbij als beste uit de bus. We gaan ervan uit dat zij hun plannen in goed overleg met ons, maar belangrijker nog in overleg met verenigingen en scholen gaan uitwerken in de komende jaren.”

Efficiënter

“Voorheen was het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sporthallen en
gymnastiekzalen bij verschillende organisaties ondergebracht. Deels bij derden en deels bij de gemeente zelf,” aldus Tycho Knevel van Sportfondsen Nederland. “Doordat wij deze accommodaties als één pakket kunnen gaan exploiteren kunnen wij dat efficiënter doen. Daarnaast kunnen wij de gebruikers beter bedienen doordat we zicht hebben op het gebruik van alle accommodaties. Hierdoor kan de bezetting van de accommodaties worden geoptimaliseerd. We hebben daar in andere gemeentes hele goede ervaringen mee.”

Flexibiliteit bij overeenkomst voor 10 jaar

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 10 jaar. Dat is een periode waarin de huidige situatie kan wijzigen. Hierin is bij de aanbesteding rekening gehouden. Zo bestaat de mogelijkheid om sporthallen toe te voegen cq. te onttrekken aan de exploitatie en het beheer. De huidige bezetting van de sporthallen en de gehanteerde tarieven zijn als uitgangspunt gebruikt bij de huidige aanbesteding. Sportfondsen Nederland heeft in de aanbesteding aangegeven het huidige gebruik als uitgangspunt te nemen voor de exploitatie in de komende periode. De tarieven worden ook in de nieuwe situatie door de gemeente bepaald.