Drugscafé gesloten en vergunning ingetrokken

politie met politiewagen
12 juli 2018
Burgemeester Jacques Niederer sluit een drugscafé aan de Kade voor de duur van een jaar. Gelijktijdig wordt ook de horecavergunning voor het bedrijf ingetrokken. De burgemeester gaat over tot deze twee bestuurlijke maatregelen nadat de politie vaststelde dat er in het café in harddrugs werd gehandeld.

Onderzoek

De politie liet de burgemeester weten dat in het café onderhandelingen en overdrachten plaatsvonden van hard- en softdrugs. Bij de onderhandelingen en overdrachten zou de eigenaar/uitbater zelf betrokken zijn geweest. In het recherche onderzoek vond de politie op zijn woonadres ruim acht kilo cocaïne en in het huis van zijn ouders softdrugs en een vuurwapen (inclusief munitie).

Sluiting

De Opiumwet biedt de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden als er drugs in een pand worden aangetroffen. Een sluiting heeft dan het doel om de openbare orde te herstellen, herhaling te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken.
Het bewuste café wordt dan ook voor twaalf maanden gesloten. De sluiting gaat in op 16 juli 2018.

Intrekking horecavergunning

In dit geval was de eigenaar/uitbater zelf betrokken bij de drugshandel in het café. Hij is daarmee niet langer van onbesproken levensgedrag, een eis die de Drank- en Horecawet stelt aan horecaondernemers. Om die reden wordt ook zijn horecavergunning per direct ingetrokken.

Reactie burgemeester

Burgemeester Jacques Niederer licht de twee besluiten als volgt toe: ”Een cafébaas die, vanuit zijn café, zelf handelt in drugs: dat is onacceptabel. Ik trek de horecavergunning per direct in en sluit het café voor een jaar. De bewoners van Roosendaal moeten zich veilig kunnen voelen in onze wijken en dorpen. Voor foute ondernemers is hier geen plaats. Sterker nog: die pakken we keihard aan! Samen met onze eigen drugssquad, de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en woningbouwverenigingen blijven we actief optreden tegen drugs en drugsoverlast.”

Meld overlast

Het is belangrijk dat burgers blijven melden waar de drugsoverlast plaatsvindt. Mede daardoor weten politie en gemeente beter op welke plekken en tegen wie er actie nodig is. De drugssquad kan op die manier snel en daadkrachtig ingrijpen. De drugssquad is een integraal team dat snelle interventies doet bij drugsoverlast. Die overlast kan bijvoorbeeld bestaan uit drugshandel op straat of vanuit een woning, of de productie van hard- en/of softdrugs. Het team is geformeerd uit medewerkers van de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Roosendaal en is in het leven geroepen om als overheid de ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Met de gemeente Roosendaal komt u in contact via telefoonnummer 140165. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en voor spoedgevallen belt u vanzelfsprekend 112.