Drie hoofdvarianten voor ontsluitingsweg De Bulkenaar

Zaal met mensen tijdens presentatie ontsluiting Bulkenaar
10 januari 2020
Omwonenden van De Bulkenaar lieten zich donderdag 9 januari 2020 in wijkcentrum de Bergspil informeren over de mogelijk nieuwe ontsluitingsweg voor het gebied. De varianten voor deze weg, die het nieuwe Bravis Ziekenhuis en de wijk Tolberg beter gaat ontsluiten, zijn onderzocht door een verkeerskundig bureau. Dit levert volgens het bureau drie potentiele varianten op die verkeerskundig recht doen aan een goede bereikbaarheid van het ziekenhuis en de wijk.

Dertien varianten zijn aangedragen door omwonenden voor de nieuwe ontsluitingsweg. Bureau Goudappel Coffeng heeft op verzoek van de gemeente Roosendaal en het Bravis Ziekenhuis een zogenaamde ‘quickscan’ gedaan naar die varianten. Deze scan laat zien dat de varianten op zichzelf staand niet optimaal zijn. Maar wanneer elementen uit die varianten worden gecombineerd levert dit wel drie haalbare hoofdvarianten op. Download de presentatie en de informatieposters op www.roosendaal.nl/bulkenaar. Zodra de definitieve rapporten beschikbaar zijn, worden deze ook op roosendaal.nl/bulkenaar geplaatst.

Drie hoofdvarianten ontsluitingsweg

Deze drie hoofdvarianten zijn uitgebreider onderzocht en bieden alle drie een goede ontsluiting voor zowel het ziekenhuis als de wijk Tolberg. Daarnaast is er bij deze varianten een alternatieve route bij calamiteiten mogelijk, is er een betere spreiding van het verkeer en bieden de varianten een positieve afwikkeling van het verkeer richting het centrum. Het onderzoek brengt de effecten op het gebied van verkeer, milieu en geluid in beeld.

Besluit ontsluitingsweg

In de vast te stellen gebiedsvisie wordt een voorkeurstracé opgenomen die vervolgens in het kader van het op te stellen bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage verder wordt uitgewerkt.. Omwonenden, belanghebbenden en inwoners van Roosendaal zullen geïnformeerd worden wanneer er duidelijkheid is.

Reageren op hoofdvarianten

De drie sessie’s op donderdag 9 januari werden bezocht door meer dan 200 omwonenden. De gemeente en het Bravis Ziekenhuis willen alle betrokken omwonenden bedanken voor hun inbreng vooraf en tijdens de bijeenkomsten. Tot donderdag 23 januari is het mogelijk te reageren op de drie hoofdvarianten via het mailadres ziekenhuis@roosendaal.nl.

Informatie over gebiedsontwikkeling De Bulkenaar is te vinden op www.roosendaal.nl/bulkenaar.