De Connecting Europe Express is gearriveerd in Roosendaal

Connecting Europe Express
4 oktober 2021
De Connecting Europe Express is een speciaal samengestelde trein als onderdeel van het Europees Jaar van het Spoor 2021. Het is een rondreizende conferentie waarbij de verbinding met Europa centraal staat en gedebatteerd wordt over de mogelijkheden om zoveel mogelijk gebruik te maken van het spoor voor reizigers en bedrijven. De trein is een paar weken geleden vertrokken vanuit Lissabon en eindigt zijn reis op 7 oktober in Parijs. Tijdens deze reis doet de trein 100 Europese steden aan, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Roosendaal.

 

Toen samenwerking in de EU nog in de kinderschoenen stond, was grensoverschrijdend denken en doen hier in Roosendaal al heel normaal. Dit grensoverschrijdend denken en doen is hier ingebed in de bredere regio, in de hele provincie Noord-Brabant. Brabant ligt in het hart van de Eurodelta metropool. Het is een regio waarin sterke grensoverschrijdende verbondenheid gevoeld wordt en een regio waarin veel belang gehecht wordt aan goede internationale spoorverbindingen. De regio telt naast Roosendaal als grensstation, Breda en Eindhoven als belangrijke internationale spoorknopen waarmee zowel lange afstand als regionaal grensoverschrijdend spoorverkeer bediend wordt. De provincie heeft de ambitie om deze spoorknopen en bijbehorende internationale verbindingen te versterken.


Station Roosendaal bestaat sinds 1854 als grensstation van de oudste spoorverbinding van Nederland met België en ligt niet voor niets op wel drie verschillende corridors van het Trans-Europese Transportnetwerk. Op dit moment zijn er kansen genoeg om Roosendaal en daarmee Brabant en Nederland beter te verbinden met België en verder. Denk aan het realiseren van seamless travel tussen Roosendaal, Antwerpen en vele verre steden. Denk ook bijvoorbeeld aan de uitrol van het Europese treinbeveiligingssysteem ETCS/ERMTS. Een van de eerste baanvakken waar uitrol gepland staat in Nederland is hier. Dit gaat straks ook meer mogelijkheden bieden om grenzen te beslechten.


Dit brengt ons terug bij ons prachtige grensstation Roosendaal. Wij hebben de ambitie om ons weer te laten gelden in het verbinden van Europa. Er worden plannen ontwikkeld om de spoorknoop Roosendaal in het Euregionale spoornetwerk te versterken, qua dienstregeling, frequenties van (IC)treinen en ook om het station meer internationale allure te geven. De Euregionale reiziger gaat hiervan zeker profiteren.