BuurTent in strijd tegen inbraken

Inwoners en politie bij de buurtent
13 september 2018
De gemeente Roosendaal gaat, in navolging van Tilburg, de zogenaamde BuurTent inzetten. Een succesvol middel om inbraken te voorkomen, opsporingsinformatie te vergaren en om de sociale controle in een wijk te vergroten. Dat gebeurt in samenwerking met de politie en WijZijn Traverse (buurtpreventie).

Sociale controle

Het idee is simpel. In een straat waar net een woningbraak is geweest wordt de BuurTent opgezet. De impact van de inbraak is dan nog groot. Buurtbewoners willen dit graag met elkaar bespreken en zijn eerder geneigd om preventieve maatregelen te nemen. Omwonenden krijgen vlakbij, op de hoek van hun straat, in de BuurTent informatie en uitleg. Ook de politie is van de partij om informatie te geven en om te vragen of er wellicht nog getuigen zijn. De werkwijze versterkt de sociale controle in de straat.

Hein Roethofprijs

Het idee van de BuurTent komt oorspronkelijk uit Tilburg en won in 2015 de Hein Roethofprijs. De Hein Roethofprijs is een landelijke onderscheiding voor projecten die criminaliteit voorkomen en de sociale veiligheid bevorderen. Het project leverde Tilburg een flinke daling van het aantal woninginbraken op.

Reactie burgemeester

Burgemeester Jacques Niederer is enthousiast over het project: “Kort na een woninginbraak komt een team van vrijwilligers de straat in om de tent op te zetten. Buren kunnen vervolgens met elkaar in gesprek over de nasleep en eventuele maatregelen na een inbraak. Dat versterkt de onderlinge contacten. Verder gaat het vooral om bewustwording van inbraakrisico's en het creëren van extra alertheid. Een mooie samenwerking tussen buren, politie, buurtpreventieteams en de gemeente.”

Reactie politie

Ook teamchef Johan Pieters van de Roosendaalse politie is blij met het initiatief: “Onze wijkagenten doen natuurlijk mee aan dit project. Zij hebben de vakkennis als het gaat over inbraken, de nieuwste ontwikkelingen en kunnen tips geven over het bestrijden van inbraken. Daarnaast is het een mooie manier om in contact te komen met de wijkbewoners en om het buurtonderzoek verder uit te breiden. Wie weet heeft iemand iets gezien of gehoord wat van belang kan zijn. Wij doen dus graag mee!

Kennismaken?

Bezoekers van de braderie in en rondom winkelcentrum Lindenburg (wijk Langdonk) kunnen a.s. zaterdag 15 september al een kijkje nemen bij de BuurTent. Ook staat de BuurTent op Roosendaals Treffen dat georganiseerd wordt op zondag 23 september 2018.