Bijna 900 scholieren en inwoners doen mee met Landelijke Opschoondag op 19 en 20 maart 2021

Landelijke Opschoondag
19 maart 2021
Op 19 en 20 maart doet de gemeente Roosendaal mee aan de Landelijke Opschoondag 2021. Vrijdag 19 maart ruimen scholieren van 11 scholen hun buurt op en op 20 maart gaan vrijwilligers, verenigingen en bedrijven aan de slag. Wethouder Klaar Koenraad geeft in een filmpje het startsein aan de deelnemende scholen. Ook overhandigt ze op deze dag symbolisch het keurmerk ‘Schone School Roosendaal 2021’ aan alle 15 scholen die het Keurmerk dit jaar verdienen.

Landelijke Opschoondag Roosendaal

Ruim 900 vrijwilligers maken op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart hun buurt vrij van zwerfafval. De deelnemers zijn: leerlingen van 11 scholen, BSO Don Bosco, Scouting Sint Jan, Scouting Baden-Powell, de Wouwse supporters van Schoon, buurtpreventieteam Minnebeek, buurtpreventie Parklaan, Bezem door de Pin (Wouwse Plantage), schooncoaches met vrijwilligers, Stichting buurtgezinnen, Dansschool Vive la Danse, VLP Roosendaal en andere bewoners. Ze zijn allemaal supporter van Schoon. De gemeente Roosendaal voorziet de deelnemers net als vorige keren van de benodigde materialen. De medewerkers van Openbare Werken (gemeente) en Saver halen het ingezamelde zwerfvuil op.


Keurmerk Schone School Roosendaal 2021

Elk jaar, tijdens de Landelijke Opschoondag, reikt de gemeente Roosendaal het keurmerk 'Schone School' uit. De scholen die het keurmerk in ontvangst mogen nemen voldoen aan de vier basiseisen. In elke klas moet papier apart worden ingezameld, de school moet 2 keer per jaar een schoonmaakactie houden, er moeten vuilnisbakken De Scholen die het keurmerk in ontvangst mochten nemen, kregen dat natuurlijk niet zo maar. Om een keurmerk te ontvangen moet je sowieso aan de vier basiseisen voldoen. In elke klas moet papier apart worden ingezameld, de school moet twee keer per jaar een schoonmaakactie houden, er moeten vuilnisbakken op het schoolplein staan en er mogen weinig tot geen meldingen van zwerfafval zijn uit de omgeving. Daarnaast moet een school aan minimaal drie van de zeven andere eisen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan: de leerlingen houden het schoolplein schoon, leerlingen kauwen geen kauwgom op het schoolplein, plastic verpakkingen en drankenkartons worden apart ingezameld en zo kan je nog wel even doorgaan. op het schoolplein staan en er mogen weinig tot geen meldingen van zwerfafval zijn uit de omgeving. Daarnaast moet een school aan minimaal drie van de zeven andere eisen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan: de leerlingen houden het schoolplein schoon, leerlingen kauwen geen kauwgom op het schoolplein, plastic verpakkingen en drankenkartons worden apart ingezameld.


Dit jaar krijgt SBO De Sponderook voor het eerst het vignet Schone School overhandigd. Hiermee is in 3 jaar tijd het aantal scholen met een keurmerk gegroeid van 6 naar 15. De scholen die voor 2021 een keurmerk “Schone School Roosendaal’ hebben verdiend zijn:
De Linde uit Nispen, De Cortendijck, SO De Fakkel, Islamitische basisschool Aïsha, Jeroen Bosch, Josephschool, SO De Kameleon, De Klaverweide, De Saffier, De Vlindertuin, Vondel, De Watermolen, Zilverlinde, SBO De Sponder uit Roosendaal en De Baayaert uit Wouw.

Workshops

Scholen hebben vanaf april de mogelijkheid om gratis workshops te volgen. De workshops gaan over de grondstoffenkringloop, plastic soup en zwerfafval. De lesstof sluit aan op de kerndoelstellingen voor het basisonderwijs en voorgezet onderwijs. De workshops zijn ontwikkeld door MEC Roosendaal i.s.m. gemeente Roosendaal en scholen. Voor het voortgezet onderwijs is er het project vloggen met de ‘waste challenge’, ontwikkeld door Fort Productions.