Bijeenkomst nieuwe invulling Adviesraad Sociaal domein Roosendaal

De Adviesraad Sociaal Domein maakt een doorstart met een nieuwe invulling.
7 oktober 2019
De Adviesraad Sociaal Domein maakt een doorstart met een nieuwe invulling. Naast de werving van nieuwe leden is de adviesraad op zoek naar partijen met wie zij nauw kan samenwerken. De adviesraad organiseert in samenwerking met gemeente Roosendaal op woensdag 9 oktober een informatiebijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over de nieuwe invulling en samenwerkingsmogelijkheden. De bijeenkomst wordt gehouden in het St. Elisabeth in de zaal Het Trefpunt van 19.00 tot 21.30 uur.

Nieuwe invulling adviesraad

Begin dit jaar kondigde de gemeente aan op zoek te gaan naar een nieuwe invulling van de adviesraad. Het idee is dat er een kleine vaste kern wordt aangesteld die verbonden is met diverse andere partijen. Zo ontstaat er een dynamisch model afgestemd op de actuele behoefte. Deze kerngroep zal gaan bestaan uit zo’n vijf tot zeven personen.
Wethouder Klaar Koenraad: “Op deze manier kan de nieuwe adviesraad veel meer mensen betrekken en de belasting voor haar leden werkbaar houden. Hiermee hopen we dat de participatiebereidheid toeneemt en wij onze inwoners nog beter van dienst kunnen zijn binnen het sociaal domein.”

Rol adviesraad

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein. Leden van de adviesraad oefenen dus invloed uit op de keuzes die de gemeente maakt op de beleidsterreinen Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Een belangrijke eigenschap van de leden is dat zij de verschillende terreinen uit het sociaal domein met elkaar kunnen verbinden en het geheel kunnen overzien. Leden moeten goed contacten kunnen leggen, kunnen luisteren, in een team kunnen werken en zich in kunnen leven in de verschillende situaties. Het streven is om tot een zo diverse mogelijke samenstelling van zowel de kerngroep als de aan de adviesraad verbonden organisaties te komen. 

Meer informatie over de bijeenkomst is op te vragen via r.frissen@roosendaal.nl