Doet u mee?

Uw 2 antwoorden helpen ons een betere website te maken.
Heeft u geen tijd of zin? Kies dan voor Nee, dank u.

Wij gebruiken dit formulier alleen voor onderzoeksdoeleinden. U kunt dit formulier niet gebruiken om contact met ons op te nemen.

Ik bezoek de website vandaag als

Bezwaar tegen een besluit van de gemeente?

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente
8 mei 2019
Er worden veel besluiten door de gemeente genomen die voor u en uw leefomgeving gevolgen hebben. Het gaat om besluiten van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad, bijvoorbeeld over de organisatie van een evenement, een bestemmingsplan, een bouwvergunning of een verkeersmaatregel. Zo’n besluit kunt u als positief of als negatief ervaren. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan staat er meestal juridisch een aantal wegen open. U kunt een bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit.

Onafhankelijke adviescommissie

Als u een bezwaarschrift indient tegen een besluit dan wordt er, vóórdat daarover een nieuwe beslissing wordt genomen, eerst advies gevraagd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie en bestaat uit deskundigen die niet wonen en werken in Roosendaal. Voordat deze commissie haar adviezen uitbrengt, krijgen de bezwaarmaker(s) en de vertegenwoordiger(s) van de gemeente de gelegenheid hun standpunten nader toe te lichten. Dat gebeurt tijdens een hoorzitting. Op basis van deze hoorzitting en uw bezwaarschrift geeft de commissie een onafhankelijk advies. De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad beslissen of ze het advies toepassen in een nieuw besluit. Op het moment dat u het opnieuw niet eens bent met het nieuwe besluit, dan kan er beroep ingesteld worden bij de rechtbank.

Openbaar, tenzij…

De hoorzittingen van de commissie voor bezwaarschriften zijn openbaar tenzij er privacygevoelige aspecten aanwezig zijn. Dan vindt de hoorzitting in beslotenheid plaats. Tien dagen voor de hoorzitting is de agenda gereed. Dan is bekend welke zaken er tijdens die hoorzitting aan de orde komen. De vergaderdata en de agenda vindt u op de pagina Hoorzittingen

Uitzonderingen

De commissie bezwaarschriften behandelt geen bezwaren als het gaat om landelijke wetgeving zoals belastingen, verkeersboetes etc. Verder is niet mogelijk om bij de gemeente bezwaar te maken tegen besluiten genomen door het Werkplein Hart van West-Brabant of de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Kijk voor meer informatie op de pagina Bezwaar en beroep.