Bestrijding eikenprocessierups start begin mei

Bestrijding eikenprocessierups start begin mei
29 april 2021
Begin mei start de gemeente Roosendaal met de preventieve behandeling van zo’n 2300 eikenbomen. We informeren u graag over de maatregelen die de gemeente Roosendaal neemt om de overlast van de eikenprocessierups terug te dringen.

Preventieve bestrijding

De gemeente Roosendaal kiest bij het terugdringen van de overlast van de eikenprocessierups voor een preventieve bestrijding. Op de meest kritische plekken spuiten we preventief een bacteriepreparaat dat de rupsen doodt. Dit doen we onder andere bij scholen, kinderspeelplaatsen en sportparken. Ook bij eikenbomen binnen de bebouwde kom, waar dat verantwoord mogelijk is, wordt preventief gespoten.
Buiten de bebouwde kom streven we ernaar zo min mogelijk in te grijpen. Enkel wanneer er ondanks de preventieve behandeling toch nesten met rupsen ontstaan op plekken waar ze voor veel overlast kunnen zorgen, worden deze weggezogen. Door zo weinig mogelijk in te grijpen, stimuleren we de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en houden we de plaag zoveel mogelijk in toom.

Start van de bestrijding

De bestrijding start begin mei en duurt ongeveer 3 dagen. De bestrijding wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, dat in enkele weken tijd grote aantallen eikenbomen moet behandelen. Zij werken dan ook met een strakke 24-uursplanning om het werk op tijd af te krijgen.
Het valt niet uit te sluiten dat er enige licht- of geluidsoverlast in de woonwijken zal zijn. Dit is van korte duur. We vragen de bewoners dan ook om begrip wanneer deze situatie zich voordoet.

Meer informatie over bestrijdingslocaties

Meer informatie vindt u op onze webpagina Openbaar groen. Daar vindt u ook een kaart met daarop de bestrijdingslocaties.