Beroep op fonds Volkshuisvesting om leefbaarheid Langdonk te verbeteren

Roosendaal vraagt subsidie aan bij het Rijk voor verbetering leefbaarheid Langdonk
27 mei 2021
Afgelopen week heeft de gemeente Roosendaal een subsidieaanvraag bij het Rijk ingediend voor de financiering van de plannen om de leefbaarheid in de wijk Langdonk aan te pakken. Samen met inwoners, woningbouwcorporatie Alwel en met verschillende andere partijen in de stad wil de gemeente de fysieke én sociale structuur in de wijk verbeteren. De wijkaanpak is een voorbeeld voor andere aandachtswijken in de gemeente. Burgemeester Han van Midden en wethouder leefbaarheid Inge Raaijmakers zijn in gesprek met verschillende partijen om de plannen verder vorm te geven. Medio augustus moet duidelijk zijn of de gevraagde financiering wordt toegekend.

Samenwerking in de wijk

Burgemeester Han van Midden, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid: ”Bij de hevige vuurwerkrellen in november vorig jaar is direct ingezet op een gezamenlijke aanpak: hard waar het moet, zacht waar het kan. Want zoiets willen we niet meer meemaken in Roosendaal. De komende tijd wordt de bestaande samenwerking in de wijk versterkt met buurtpreventie, jongerenwerkers, welzijnswerk, BOA’s en de nieuwe pilot met de wijkrangers. Met elkaar zorgen we ervoor dat we de veiligheid in de wijk verbeteren. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Fundamentele veranderingen in deze wijk leveren de meeste kansen op voor iedereen.”

Samen aan de slag in Langdonk

Leefbaarheidswethouder Inge Raaijmakers: “Er is inmiddels onderzoek gedaan naar de leefbaarheid & veiligheid in de wijk. Uit dit onderzoek komt naar voren dat veel inwoners overlast ervaren en zich onveilig voelen. De verschillen tussen kansarm en kansrijk zijn in Langdonk groot en tegelijkertijd is er weinig sociale binding met elkaar. De structuur van de wijk werkt onveiligheid in de hand en het vele groen in Langdonk wordt niet of nauwelijks gebruikt.” Met de uitkomsten van het onderzoek gaat de gemeente samen met inwoners en diverse organisaties een pakket aan maatregelen uitvoeren. Sommige van die maatregelen zullen snel genomen kunnen worden, andere gaan langer op zich laten wachten. “Welke maatregelen precies genomen gaan worden, wordt in overleg met de wijk en de betrokken instanties besproken. Maar uitgangspunt daarbij is dat het op de korte én de langere termijn veilig en fijn wonen moet zijn in Langdonk,” aldus Inge Raaijmakers.

Alwel

Uit gesprekken met één van de betrokken partijen, woningbouwcorporatie Alwel, is het plan ontstaan om de komende 10 jaar extra te investeren in de kwaliteit van woningen, de openbare ruimte en een divers woningaanbod. Dit bovenop de reeds bestaande renovatieplannen in de wijk. Hiervoor is de extra financiering aangevraagd via het Volkshuisvestigingsfonds van het ministerie van BZK.
Tonny van de Ven, bestuurder van Alwel: “Wij investeren inderdaad fors in de wijk Langdonk. Niet alleen met het groot onderhoud en verduurzamen van 557 woningen. Maar ook op sociaal gebied, veiligheid en leefbaarheid. Wij hopen dan ook dat de extra financiering vanuit het Volkshuisvestingsfonds wordt toegekend. Om zo samen met onze bewoners en partners de wijk nog meer positieve impulsen te geven.”