Bergen op Zoom en Roosendaal werken samen voor een sterke regio

Op verzoek van de gemeenteraad komt er een Roosendaalse onderscheiding voor jongeren: De Jongerenroos
9 juni 2021
Dinsdag 1 juni 2021 kwamen de voltallige colleges van de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal bijeen. Zij spraken over de samenwerking tussen beide gemeenten. Er zijn een aantal opgaven waar zij samen in optrekken en elkaar in aanvullen. Een van die opgaven is het Ontwikkelplan West-Brabant-West. Bergen op Zoom en Roosendaal zien kansen om de huidige samenwerking verder te intensiveren en zich zo gezamenlijk in te zetten voor een sterke Westflank binnen West-Brabant.

West-Brabant-West

Over iets meer dan een maand staat een overleg gepland met de Provincie Noord-Brabant. Daar zullen Bergen op Zoom en Roosendaal een plan neerleggen over hoe zij de subregio West-Brabant-West gaan versterken en hoe zij de regio op de kaart gaan zetten. Dit plan is mede tot stand gekomen samen met de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen, Moerdijk, Halderberge en Rucphen.  

Waarom vestig je je als ondernemer of nieuw gezin in onze regio? Waarom wonen hier mensen met plezier in onze steden en dorpen? Als Westflank van West-Brabant hebben we heel veel te bieden. Het is belangrijk dat onze subregio goed op de kaart komt te staan. Daar gaan we ons gezamenlijk met onder meer bedrijfsleven en onderwijsinstellingen voor inzetten. 

Bergen op Zoom en Roosendaal werken al op veel gebieden samen. Beide gemeenten zien volop kansen om deze samenwerking verder te intensiveren en benutten. Zo versterken we elkaar en pakken we samen onze rol in de regio. Daarom treffen de colleges elkaar na de zomer weer om de vaart in onze acties te houden.