Bedrijfspand een half jaar verplicht dicht vanwege hennepkwekerij

 Burgemeester Jacques Niederer sluit de loods met ingang van 13 juni 2019
6 juni 2019
De eigenaar van een bedrijfspand aan de Hofstraat in Wouw mag zijn pand het komende half jaar niet gebruiken. Burgemeester Jacques Niederer sluit de loods met ingang van 13 juni 2019 nadat er recent een hennepkwekerij werd aangetroffen. Met deze tijdelijke sluiting wil de burgemeester een eind maken aan drugsactiviteiten vanuit dit bedrijfspand. De sluiting gaat in op 13 juni 2019 en duurt tot 13 december 2019. De eigenaar is hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.

Inval drugssquad

Op 7 mei 2019 viel de drugssquad het bedrijfspand binnen voor een doorzoeking. De drugssquad is een snel opererend interventieteam dat is samengesteld uit politiemensen en de buitengewoon opsporings-ambtenaren (boa's) van de gemeente Roosendaal. Tijdens de actie werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen, verdeeld over drie ruimtes. Er stonden 134 hennepplanten. Ook is er 12 kilogram gedroogde hennep in beslag genomen.

Criminaliteit

Burgemeester Jacques Niederer reageert: “Een hennepplantage is nooit onschuldig. Er gaat veel crimineel geld in om. Vaak legt men onbetrouwbare elektrische installaties aan. Zo was er ook hier sprake van fraude en werd er buiten de meter om stroom afgetapt. Meestal is dat niet zonder gevaar voor de omgeving. Door te sluiten halen we het pand ook uit het criminele circuit.” Verder waarschuwt burgemeester Niederer ook de verhuurders van vastgoed, dat helaas niet alle huurders te goeder trouw zijn. “Goede screening van nieuwe huurders en een regelmatige controle van verhuurde panden kunnen voorkomen dat woningen en bedrijfsruimten voor criminele activiteiten gebruikt worden”

Drugsbeleid

De Opiumwet biedt burgemeesters de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde te herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Wie de overtreding in het pand heeft begaan - eigenaar, huurder of een derde – is daarbij overigens niet van belang. Aan de buitenkant van de loods komen stickers met de vermelding dat het bedrijfspand op last van de burgemeester is gesloten.

Drugssquad

Het is belangrijk dat burgers blijven melden waar de drugsoverlast plaatsvindt. Mede daardoor weten de politie, de drugssquad en de gemeente beter op welke plekken en tegen wie er actie nodig is. Met de gemeente Roosendaal komt u in contact via telefoonnummer 140165. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en voor spoedgevallen belt u vanzelfsprekend 112. Blijft u liever anoniem en wilt u toch informatie doorgeven, kies dan voor de meldlijn Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.