Adviesraad Sociaal domein slaat nieuwe weg in

Mensen die vergaderen
24 januari 2019
Gemeente Roosendaal gaat op zoek naar een nieuwe invulling van de Adviesraad Sociaal Domein. Met de nieuwe adviesraad hoopt de gemeente een raad te krijgen die beter past bij de huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Om de nieuwe richting te bepalen en de doorontwikkeling van de nieuwe adviesraad uit te werken is de afgelopen periode een externe adviseur ingezet.

Werving nieuwe leden

Vijf van de zes huidige leden hebben hun rol opgezegd om plaats te maken voor nieuwe leden die zich in willen zetten voor deze nieuwe ontwikkeling. Na 4 jaar deze vrijwilligersfunctie te hebben bekleed, vonden de 5 afgestapte leden tijd voor iets nieuws. Wethouder Klaar Koenraad is de opgestapte leden dankbaar voor al hun inspanningen. “Het afgelopen jaar is steeds duidelijker geworden dat een doorontwikkeling van de adviesraad nodig is om hun adviesrol toekomstbestendiger te maken. De komende periode gaan we actief werven voor nieuwe leden die passen binnen het nieuwe profiel.”
De adviesraad: “We hebben de afgelopen jaren mooie producten afgeleverd rondom de thema’s participatie, WMO, armoede en jeugdzorg. Het animo voor de adviesraad nam helaas in de loop der jaren af en het was lastig om nieuwe leden te werven. Hierdoor was het voor ons onmogelijk om een goede invulling te kunnen blijven geven aan onze rol.”

Toekomst

In een nalatenschap geven de vertrekkende adviesraadleden aan hoe zij de afgelopen 4 jaren hebben ervaren en geven zij leerpunten mee aan de nieuwe adviesraad en het college. De komende periode gaat de gemeente op zoek naar nieuwe leden en een voorzitter voor de adviesraad nieuwe stijl. Hierbij wordt gedacht aan een kleine vaste kern die verbonden is met diverse andere partijen. Zo ontstaat er een dynamisch model afgestemd op de actuele behoefte. Klaar Koenraad: “Op deze manier kan de nieuwe adviesraad veel meer mensen betrekken en de belasting voor haar leden werkbaar houden. Hiermee hopen we dat de participatiebereidheid toeneemt en onze inwoners nog beter van dienst kunnen zijn binnen het sociaal domein.” 

Adviesraad

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein. Leden van de adviesraad oefenen dus invloed uit op de keuzes die de gemeente maakt op de beleidsterreinen Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Een belangrijke eigenschap van de leden is dat zij de verschillende terreinen uit het sociaal domein met elkaar kunnen verbinden en het geheel kunnen overzien. Leden moeten goed contacten kunnen leggen, kunnen luisteren, in een team kunnen werken en zich in kunnen leven in de verschillende situaties.