Actieplan voor mantelzorgers

Mantelzorg - balans
26 juni 2020
Mantelzorgers zijn onmisbaar. Door hun inzet kunnen meer mensen zelf de regie op hun leven houden. Het zorgen voor een familielid, vriend, bekende of buur is echter vaak langdurig en intensief. Goede ondersteuning en waardering van mantelzorgers is dan ook van groot belang. Dat is nóg meer het geval door de gevolgen van COVID-19. Om mantelzorgers zo goed mogelijk te onder¬steunen werkt de gemeente aan een actieplan. Samen met partners en mantelzorgers.

 

“Bijna 800 inwoners deden mee aan de enquête over mantelzorg. En bijna negentig mantelzorgers willen met ons in gesprek over dit thema. Dit laat zien dat het onderwerp mantelzorg enorm leeft,” aldus wethouder Klaar Koenraad. “Dat gesprek gaan we op verschillende manieren aan: in groepjes, bijvoorbeeld in een wijk- of buurthuis, of wandelend. En digitaal waar nodig, bijvoorbeeld met een webinar.” De uitnodigingen hiervoor worden de komende weken verstuurd.


Voor en door mantelzorgers

Het voornaamste doel van het Actieplan Mantelzorg is, dat de punten waar we mee aan de slag gaan,  aansluiten bij de leefwereld en de ondersteunings­be­hoef­te van mantelzorgers. Daarom is er intensief contact met de mantelzorgers. Maar ook met partners in het netwerk rondom mantelzorgers. “Door mantelzorg vanuit diverse invalshoeken te benaderen, krijgen we de behoeften, kansen en prioriteiten het best in beeld”, zegt wethouder Klaar Koenraad.

  • Zo zijn er digitale en telefonische interviews gehouden. De input uit deze gesprekken is gebruikt voor verdiepende gesprekken met mantelzorgers. Met een selecte groep mantelzorgers vonden  1-op-1 digitaal of telefonisch gesprekken plaats.
  • De opbrengst van deze gesprekken vormde de input voor een nieuwe ronde gesprekken met partners Die gesprekken, zes tot nu toe, zijn in mei en juni wandelend gevoerd. Het aandragen van oplossingen en ideeën stond daarbij centraal.
  • Als laatste stap komen de mantelzorgers weer in beeld. Eind mei is onder 3800 respondenten (1300 mantelzorgers en 2500 leden van het DigiPanel) een online enquête verspreid, met vragen over de onder­steuningsbehoefte van mantelzorgers en de gevolgen van de Corona-maatregelen op de mantelzorg. Bijna 800 inwoners vulden de vragenlijst in, een respons van 21%. Daarvan willen 88 mantelzorgers deelnemen aan inhoudelijke gesprekken.
  • In september wordt een afsluitende expositie georganiseerd waar de actiepunten centraal staan. Samen met iedereen die input heeft gegeven voor het actieplan worden dan de belangrijkste actiepunten gekozen.

Klaar Koenraad tot slot: “De Roosendaalse gemeenschap laat zich van haar beste kant zien. Veel dank aan iedereen die al mee heeft gedaan, waardoor er heel waardevolle input boven tafel is gekomen. Samen zetten we iets goeds neer waar we de komende jaren op voort kunnen bouwen.”