Actieplan Integrale Veiligheid 2019 Roosendaal

Actieplan Integrale Veiligheid 2019 Roosendaal “Het gaat lang zo slecht niet”
15 november 2018
Het Actieplan Integrale Veiligheid 2019, Veiligheid, uw en onze zorg! laat zien dat er over de brede linie sprake blijft van een afname van het aantal misdrijven/incidenten in Roosendaal. Overigens: een trend die zich ook landelijk laat zien. De basis voor dit veiligheidsbeeld zijn onder andere de politiecijfers. Het gaat dus lang zo slecht niet, maar er blijft natuurlijk altijd genoeg te doen. Veiligheid is immers geen rustig bezit.

misdrijven eerste 3 kwartalen

misdrijven

Samenwerking

Het Actieplan Integrale Veiligheid verschijnt jaarlijks. Hierin laat de gemeente zien hoe en met welke partners zij aan (het gevoel van) de veiligheid van Roosendaal werkt. Het verminderen van feitelijke én ervaren overlast en de aanpak van criminaliteit vragen om een brede inzet. Samenwerking dus! De focus ligt niet alleen op zichtbare, herkenbare en aanspreekbare wijkagenten en strikte handhaving, maar ook op preventie, participatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Het gaat lang zo slecht niet

Burgemeester Jacques Niederer zegt in een reactie: “Ook al gaat het lang zo slecht niet, veiligheid is én blijft één van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Veiligheid is immers geen rustig bezit. De actuele cijfers van de politie en het CBS laten wederom een duidelijke afname zien van de criminaliteit en slachtofferschap in onze stad, wijken en dorpen. Op het gebied van preventie en oplossingskracht spelen onze inwoners en partners in de wijken en dorpen een essentiële rol. Veiligheid is niet alleen een zaak van de brandweer, de gemeente of de politie. Nee, dat doen we samen!  Professionals, inwoners en ondernemers dragen allemaal hun steentje bij als het gaat om veiligheid. Want ook hier geldt: samen sta je sterker dan alleen.”

Drugssquad

Aandachtspunt blijft om de door onze inwoners ervaren drugsoverlast verder terug te dringen. We blijven in 2019 met onze drugssquad werken. Zo kunnen we snel optreden tegen de overlast door drugshandel op straat, overlast van verkooppunten van drugs en de productie van hard- en softdrugs. 

Buurtpreventie

Samen met onze inwoners, ondernemers, politie en ander professionele ketenpartners maken we ons, iedere dag opnieuw, sterk voor veiligheid in onze stad, wijken en dorpen. Dat blijkt uit het enthousiasme voor onze buurtpreventieteams. We willen het aantal van ruim 40 teams met zo’n 660 actieve inwoners verder vergroten. Het streven is om in elke buurt een preventieteam te hebben. 

Ondermijning

We willen de maatschappelijke weerbaarheid versterken door het vormen van een brede maatschappelijke coalitie tegen ondermijnende criminaliteit. Niemand mag wegkijken!
Eén van de actiepunten hierbij is de aanpak van het buitengebied. De beschikbaarheid van vele leegstaande panden, verminderde zichtbaarheid en lagere sociale controle maken de kans op bijvoorbeeld hennepplantages of drugslaboratoria groter. Door middel van preventie (voorlichting/het vergroten van de awareness, zichtbare aanwezigheid) en repressie (uitvoeren van controles) geven we dit vorm.
Verder zien we dat bepaalde branches oververtegenwoordigd zijn in faciliteren van criminele activiteiten. Daar treden we tegen op. We werken momenteel lokaal én districtelijk aan een vergunningplicht voor de autoverhuurbranche. Zo kunnen goedwillende bedrijven zich onderscheiden van malafide autoverhuurders. De branche werkt nauw met ons samen om die vergunningplicht nader gestalte geven.