Aanpassingen in Algemene Plaatselijke Verordening Roosendaal

De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Roosendaal (APV) wordt op een aantal punten aangepast en aangevuld.
16 november 2018
De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Roosendaal (APV) wordt op een aantal punten aangepast en aangevuld. De verordening is dan weer helemaal up-to-date naar de huidige tijd en op hoofdpunten gelijk aan de model-APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het voorstel om de APV aan te passen wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd.

Schieten met carbid

Rond de jaarwisseling van vorig jaar kwamen er diverse klachten binnen over het schieten met carbid. Gemeentelijke toezichthouders onderzochten de overlastklachten. Ze zagen daarbij met eigen ogen dat er door het schieten met carbid gevaarlijke situaties ontstonden. Vandaar dat er in de APV van de gemeente Roosendaal een verbod komt op het schieten met carbid. 
Onder strikte regels wordt het schieten met carbid nog wel toegestaan. Zo mag er alleen buiten de bebouwde kom met carbid worden geschoten, tussen 31 december 10.00 uur / 1 januari 02.00 uur. Verder zijn er diverse aanvullende regels in de APV opgenomen, waarin bepaald is dat er geen gevaar of hinder mag ontstaan voor mens, omgeving en milieu.

Vergunningplicht risicobranches

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit komt er een vergunningstelsel voor zogenaamde risicobranches. Branches die criminaliteit faciliteren en/of gebruik worden voor witwaspraktijken.
Dat betekent dat goedwillende bedrijven zich kunnen onderscheiden van de kwaadwillende bedrijven. 
Momenteel denken afgevaardigden uit de autoverhuurbranche met ons mee over hoe een vergunningstelsel voor die specifieke branche eruit komt te zien.

Dwangsom voor notoire inbrekers

Tot slot gaan we het inbrekers nóg lastiger maken. Ze waren al strafbaar als ze met inbrekerswerktuigen op pad waren. Nu kunnen deze criminelen, als ze opnieuw betrapt worden met inbrekerswerktuigen, een dwangsom worden opgelegd. Op deze wijze willen politie en gemeente inbrekers afschrikken en daarmee het aantal woninginbraken verder terugdringen. Als agenten of boa’s iemand betrappen die in het bezit is van inbrekersmateriaal, dan krijgt diegene proces-verbaal. Het inbrekersgereedschap wordt dan inbeslaggenomen. Als blijkt dat de verdachte de afgelopen 2 jaar al eerder voor inbraak is opgepakt, kan hij vanuit de gemeente een zogeheten last onder dwangsom opgelegd krijgen. 
Die dwangsom start met € 2.500.- en kan oplopen tot € 10.000.-