Nieuwe woningbouw in Heerle

Woningtype B Bamere
8 februari 2018
Gemeente Roosendaal en Projectontwikkelaar Jawel Bouw hebben een overeenkomst gesloten over de ontwikkeling van 14 levensloopbestendige patiowoningen in het plangebied De Bamere in Heerle.

Behoud en versterking leefbaarheid

Sinds 2006 zijn in Heerle diverse projecten uitgevoerd met het oog op behoud en verdere versterking van de leefbaarheid in de kern, zoals het verplaatsen van de sportvelden, de realisatie van een nieuwe sporthal, het verplaatsen van de peuterspeelzaal en de verbouw van de kerk tot een multifunctioneel zorg/welzijn complex.

Levensloopbestendig

De 14 levensloopbestendige woningen worden gebouwd in de Bamere. Deze nieuwe woonwijk is gesitueerd op loopafstand van de dorpskern in een groene, rustige omgeving. Er worden 3 verschillende typen patiowoningen verkocht. De huizen worden onder architectuur gebouwd. Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij Projectontwikkelaar Jawel Bouw.

Bamere

Heerle is een kleine kern in de gemeente Roosendaal en telt ongeveer 1800 inwoners. Aan de noord-westzijde van de kern ligt de wijk Bamere. Dit gebied werd na het verplaatsen van de sportvelden getransformeerd tot een woningbouwlocatie, gericht op het inpassen van een mix van grondgebonden woningen.

Projectontwikkelaar Jawel Bouw

JAWEL is een ontwikkelende bouwer uit Wouwse Plantage die met name in de eigen regio West-Brabant woningbouwprojecten ontwikkelt en realiseert. JAWEL heeft in de regio momenteel zo’n 180 woningen in diverse plaatsen in portefeuille welke de komende jaren gerealiseerd gaan worden. Hoofdzakelijk koopwoningen. De komende projecten zullen steeds meer aan de voortschrijdende duurzaamheidsvraag worden aangepast. De lat wordt door JAWEL bij de nieuwbouw qua duurzaamheid hoger gelegd dan het bouwbesluit vraagt. Aan de materiaalkeuze van de gevels wordt extra aandacht geschonken om zo de projecten een eigen en bijzonder uitstraling te geven.   

Interesse

De woningen in Heerle staan bij Helmig Makelaardij uit Halsteren in de verkoop. 75% is verkocht. De start bouw is gepland april/mei 2018.