Nieuwe aanvragen subsidies

Subsidie Sportinitiatieven 2021

Bent u een organisatie die actief is binnen het beleidsveld sport? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie.

Lees de subsidieregel goed door voordat u subsidie aanvraagt.

Wat u moet weten

Sportinitiatieven 2021

Deze jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in de gemeente Roosendaal gericht op:

  • Het bevorderen van structurele sport- en beweegparticipatie.
  • Het stimuleren van gezonde beweeg- en voedingskeuzes.

Aanvraagperiode

Deze subsidie kan tot 1 oktober 2020 worden aangevraagd.  

Subsidiebedrag

U kunt subsidie krijgen voor maximaal 70% van de totale kosten met een maximum van € 4000.

Meer informatie

Heeft u vragen over subsidies? Laat uw gegevens achter via het contactformulier subsidies. Toch liever gebeld worden? Laat een terugbelverzoek achter via het terugbelformulier.

Hoe werkt het

Aanvragen

  • U dient online de aanvraag voor deze jaarlijkse subsidie in. Dit doet u met eHerkenning- Niveau 2.
  • U kunt subsidie voor de subsidieregeling Sportinitiatieven 2021 tot 1 oktober 2020 aanvragen.
  • In de aanvraag voegt u een activiteitenplan en het verplichte ingevulde format van de activiteitenbegroting toe en licht u uw aanvraag verder toe.
  • Indien u in 2020 en/of 2019 al subsidie heeft ontvangen voor deze activiteit, voegt u ook een bewijs van uitvoering toe. 

Besluitvorming

  • Uw aanvraag wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie aan de hand van de criteria die horen bij de subsidieregeling. 
  • U ontvangt uiterlijk 31 december 2020 een besluit over uw subsidieaanvraag.

Nodig