Nieuwbouwlocatie 't Zand

Op dit moment wordt gewerkt aan het woonrijp maken van het openbaar gebied binnen nieuwbouwlocatie 't Zand.

Informatieavond

Op woensdag 2 februari 2022 zijn de (nieuwe) bewoners van ’t Zand via een online informatieavond geïnformeerd over het verder woonrijp maken van de wijk. Daarnaast is een toelichting gegeven op het opgestelde groenplan en is de aanwezige bewoners een voorstel voorgelegd wat betreft de mogelijke plaatsing van speelvoorzieningen in de wijk. Hieronder vindt u de getoonde presentatie.

pdf Presentatie informatieavond 't Zand (PDF, 4.87 MB)


Groenkeuze

De bewoners hebben per woonveld hun voorkeur kenbaar kunnen maken wat betreft de beplanting. Daarbij hadden zij de keuze uit twee varianten. De ontvangen keuzes hebben wij vervolgens verwerkt en vertaald naar definitieve beplantingsplannen. Hieronder vindt u het definitieve beplantingsplan per woonveld. Net zoals een toelichting op het groenplan.

pdf Definitief beplantingsplan - woonveld 1 (PDF, 1002.83 KB) pdf Definitief beplantingsplan - woonveld 2 (PDF, 975.45 KB) pdf Definitief beplantingsplan - woonveld 3 (PDF, 962.07 KB) pdf Definitief beplantingsplan - woonveld 4 (PDF, 958.58 KB) pdf Definitief beplantingsplan - woonveld 5 (PDF, 921.45 KB)

pdf Toelichting groenplan 't Zand (PDF, 254.39 KB)

Uitvoeringstekeningen verlichting

pdf Uitvoeringstekening verlichting t Zand - tekening 1 (PDF, 460.24 KB) pdf Uitvoeringstekening verlichting t Zand - tekening 2 (PDF, 385.9 KB)


Uit te voeren werkzaamheden woonrijp maken

 • Verwijderen bouwstraat (asfalt en klinkerstroken)
 • Aanleg nieuwe weg en parkeer-/wandelstroken
 • Verlengen schanskorven
 • Plaatsen nieuwe lichtmasten
 • Aanleg plantvakken en aanplant groen in woonstraat
 • Maken bankjes van cortenstaal
 • Plaatsen speelelementen voor natuurlijk spelen

Voorlopige planning

 • Start werkzaamheden: Begin oktober 2021
 • Gereed: Voor start bouwvak (8 augustus 2022)
 • Aanplant openbaar groen woonstraat: Eerste deel in maart 2022, overige deel in oktober 2022.
 • Extra nazorg voor aangeplant groen in middenterrein (park)

Presentatie woonrijp maken

Op 13 oktober 2020 zijn de nieuwe bewoners van ’t Zand via een Webinar geïnformeerd over deze werkzaamheden waarbij uitleg is gegeven over de aard van de werkzaamheden, de planning en de werkvolgorde. Bekijk de presentatie woonrijp maken 't Zand (PDF, 1.83 MB) Daarnaast is de webinar terug te kijken via YouTube.

Veelgestelde vragen

Download een overzicht met de veelgestelde vragen over het woonrijp maken van het openbaar gebied (PDF,70.21 KB).

Vragen en meer informatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met projectleider Arjan Buijsen. Hij is bereikbaar via ons algemene nummer 14 0165 of via a.buijsen@roosendaal.nl