Nieuwbouwlocatie 't Zand

Binnen nieuwbouwlocatie ’t Zand zijn alle bouwkavels verkocht en hiermee komt er zicht op voltooiing van de nieuwbouw binnen dit projectgebied. Wanneer alle woningen in de bouwvelden 1 tot en met 5 zijn voltooid, zal gestart worden met het woonrijp maken van het openbaar gebied. De verwachting is dat dit kort na de bouwvakvakantie van 2021 opgestart kan worden.

Uit te voeren werkzaamheden woonrijp maken

 • Verwijderen bouwstraat (asfalt en klinkerstroken)
 • Aanleg nieuwe weg en parkeer-/wandelstroken
 • Verlengen schanskorven
 • Plaatsen nieuwe lichtmasten
 • Aanleg plantvakken en aanplant groen in woonstraat
 • Maken bankjes van cortenstaal
 • Plaatsen speelelementen voor natuurlijk spelen

Voorlopige planning

 • Start: kort na de bouwvak van 2021 (wanneer de laatste woning in bouwveld 5 gereed is)
 • Start hoofdfase 2: wanneer de laatste woning in bouwveld 5 gereed is > dus geen bouwverkeer meer aanwezig is
 • Totale uitvoeringsduur: ongeveer 3 maanden (fase 1) + 1 maand (fase 2)
 • Aanplant openbaar groen woonstraat in oktober - november 2021 / restant in voorjaar 2022
 • Extra nazorg voor aangeplant groen in middenterrein (park)

Presentatie woonrijp maken

Op 13 oktober 2020 zijn de nieuwe bewoners van ’t Zand via een Webinar geïnformeerd over deze werkzaamheden waarbij uitleg is gegeven over de aard van de werkzaamheden, de planning en de werkvolgorde. Bekijk de presentatie woonrijp maken 't Zand (PDF, 1.83 MB) Daarnaast is de webinar terug te kijken via YouTube.

Veelgestelde vragen

Download een overzicht met de veelgestelde vragen over het woonrijp maken van het openbaar gebied (PDF,70.21 KB).

Vragen en meer informatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met projectleider Arjan Buijsen. Hij is bereikbaar via ons algemene nummer 14 0165 of via a.buijsen@roosendaal.nl