Meld je aan als stembureaulid

Wij zoeken stembureauleden! Dus vind je het leuk een keer mee te werken op een stembureau? Die kans krijg je tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Voor iedereen die wilt meehelpen geldt dat zij 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse taal beheersen. Omdat de verkiezingen over meerdere dagen plaatsvinden, vragen we je ook naar de beschikbaarheid op die andere dagen.

Wat verwachten wij van je?

Stembureauleden

Stembureauleden moeten beschikbaar zijn van 6.30 uur tot ca. 24.00 uur. Jouw aanwezigheid op het stembureau wordt ingeroosterd. Voordat het stembureau wordt geopend moet het stembureau worden gecontroleerd op toegankelijkheid en op corona maatregelen. Daartoe behoren ook het uitzetten van looproutes.

Stembureauleden beoordelen of een kiezer mag stemmen, verstrekken stembiljetten en potloden, zien toe dat het stembiljet in de stembus wordt gedeponeerd. Na sluiting van het stembureau gaan stembureauleden de stemmen tellen. De voorzitter zorgt ervoor dat het proces-verbaal en de stembiljetten naar de gemeente worden gebracht.

Gastheren/gastvrouwen

Deze functie komt voort uit de coronamaatregelen. Zij moeten beschikbaar zijn van 6.30 uur tot ca. 24.00 uur. Jouw aanwezigheid op het stembureau wordt ingeroosterd. Gastheren/vrouwen leiden de doorstroom van kiezers naar het stembureau in goede banen. Zij zorgen ervoor dat er maximaal 3 kiezers binnen zijn en houden toezicht op het naleven van de afstandsnorm van 1,5 m voor de wachtende kiezers, vragen naar de gezondheidscheck, zien erop toe dat handen gereinigd worden voor binnenkomst en dat kiezers een mondkapje dragen. Na het sluiten van het stembureau helpen zij mee met het tellen van de stemmen.

Vergoeding

De vergoeding voor stembureauleden en gastheren/gastvrouwen is vastgesteld op € 145. Voor het bijwonen van de (verplichte) instructie ontvang je € 25. Op welke wijze deze instructie gaat plaatsvinden is afhankelijk van de stiuatie rondom het coronavirus.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een van bovenstaande functies tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Meld je dan aan via:

Aanmelden lid stembureau

Vragen of meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over bovenstaande mail dan even naar verkiezingen@roosendaal.nl