Doet u mee?

Uw 2 antwoorden helpen ons een betere website te maken.
Heeft u geen tijd of zin? Kies dan voor Nee, dank u.

Wij gebruiken dit formulier alleen voor onderzoeksdoeleinden. U kunt dit formulier niet gebruiken om contact met ons op te nemen.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik bezoek de website vandaag als

Maatregelen gedeeltelijke lockdown 14 oktober

Het kabinet heeft op 14 oktober nieuwe maatregelen genomen om het aantal coronabesmettingen te verminderen. De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u in dit document. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw gemeente. 

Horeca

Tot hoe laat mogen afhaalrestaurants open zijn?
Afhaalgelegenheden moeten uiterlijk om 1.00 uur ‘s nachts sluiten. De afhaalmaaltijden mogen niet ter plekke worden genuttigd. Alcoholische dranken mogen na 20.00 uur niet meer worden verkocht. Bij coffeeshops kan worden afgehaald tot 20.00 uur. 

Mogen restaurants bezorgen en afhalen, als zij dit regulier niet doen?
Ja, dat mag. Een afhaallocatie moet tussen 01.00 en 07.00 uur gesloten zijn.

Wat zijn de regels omtrent afhalen?
Verkoop van eten, drinken of producten is bedoeld om elders te nuttigen (niet in of rondom het gebouw). De toegang moet zodanig zijn ingericht dat klanten 1,5 meter afstand kunnen houden en zo kort mogelijk aanwezig zijn. Koffie- en snoepautomaten moeten gesloten zijn. Ook in pretparken is horeca gesloten. Take-away toegestaan mits elders in het park genuttigd. 
Een afhaallocatie moet tussen 01.00 en 07.00 uur gesloten zijn.

Mogen bezoekers wel binnen wachten op hun bestelling? 
Ja, dit mag. Zij mogen hier echter niets nuttigen en moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Mag een kansspelautomaat in het afhaalgedeelte van de horeca staan?
Het afhaalgedeelte van de horeca mag alleen geopend zijn om af te halen. Het is niet de bedoeling dat mensen er langer verblijven. Een kansspelautomaat in het afhaalgedeelte is niet toegestaan.  

Mogen horecagelegenheden zalen verhuren? 
Ja, de locatie mag verhuurd worden, maar de horecafaciliteiten moeten gesloten zijn. Er mag ook geen koffie of thee worden geschonken. 

Mogen horecaondernemers andere activiteiten ontplooien in hun horecazaak om alsnog inkomsten te genereren, zoals een pop-up store?  
Deze afweging wordt per gemeente gemaakt en is afhankelijk van het bestemmingsplan. 

Mogen restaurants in bejaarden- en verpleeghuizen en ziekenhuizen open zijn?
Ja, maar alleen voor de bewoners en personeel. Niet voor bezoekers. 

Mogen bedrijfskantines geopend zijn?
Ja, maar alleen voor het personeel. 

Mogen pool- en biljartcafé’s open zijn?
Indien er sprake is van een tweede – zelfstandige- functie naast een horecafunctie mogen zij open zijn voor wat betreft het poolen en biljarten, maar het horecadeel moet dicht zijn. Verder gelden alle regels zoals groepen van maximum 4 personen op 1,5 meter afstand, maximum 30 personen per ruimte.

Mag horeca in een hotel geopend zijn?
Horeca in een hotel mag geopend zijn uitsluitend voor eigen gasten. Na 20.00 uur mag geen alcohol meer worden geschonken.   

Mogen B&B’s hun gasten voorzien van eten en drinken?
Indien mogelijk moeten gasten gebruik maken van de eigen kookgelegenheid. Als er geen kookgelegenheid is mag de verhuurder maaltijden ter beschikking stellen. 

Mag horeca in vakantieparken en recreatieverblijven open zijn? 
De horeca moet gesloten blijven. 

Woonlocaties van arbeidsmigranten beschikken soms over horeca. Mag dit open blijven?
Dit is afhankelijk van de situatie. Als de woningen een eigen keuken hebben moet de horeca worden gesloten. Als de woning niet over eigen voorzieningen beschikt om eten te bereiden mag de horeca open blijven.

Is afhaal op een attractiepark of dierenpark toegestaan?
Afhaal op pretparken en dierenparken is toegestaan. Binnen- en  buitenterrassen blijven gesloten. Het nuttigen dient elders in het park plaats te vinden.  

Afhaalloketten in bioscopen, theaters e.d.
Deze moeten gesloten zijn. Onder afhalen wordt verstaan het elders opeten of thuis opeten. Dus niet in hetzelfde gebouw. We willen voorkomen dat er rijen voor een balie ontstaan. 

Winkels en markten

Wat zijn de openingstijden van supermarkten en winkels? 
•    Supermarkten mogen de reguliere sluitingstijden aanhouden, zoals bepaald in de lokale winkeltijdenverordeningen. Na 20.00 uur mogen zij geen alcohol meer verkopen.
•    Winkels en detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Ook op koopavonden moeten winkels om 20.00 uur gesloten zijn. 

Geldt de 20:00 uur grens ook voor doe-het-zelf winkels en groothandels?
Ja, zij vallen onder winkels en detailhandel.


Wat zijn de regels omtrent koopzondag?
Koopzondagen mogen doorgaan, volgens de reguliere, lokaal bepaalde toegestane uren. Ook op een koopzondag moeten de winkels uiterlijk om 20.00 uur dicht zijn. 

Hoe zit het met tankstations?
Voor tankstations is consumptie ter plaatse niet toegestaan. Afhalen mag maar consumeren moet buiten of in de auto. Voor tankstations gelden hun reguliere openingstijden. Verkoop van alcohol na 20.00 uur is niet toegestaan. 

Zijn markten toegestaan?  
Markten mogen in de reguliere vorm doorgang vinden. Rommelmarkten, braderieën en vlooienmarkten zijn evenementen en daarom niet toegestaan. 

Gebruik van zalen en ruimtes 
Is de groepsgrootte in- of exclusief personeel?
Dit is exclusief personeel.

Is de groepsgrootte in- of exclusief kinderen <13 jaar?
Dit is inclusief kinderen onder de 13 jaar. 

Mogen buurthuizen, activiteitencentra en dergelijke geopend zijn?
Ja, zij mogen geopend zijn. De horecafaciliteiten moeten gesloten zijn. Er mag geen koffie of thee worden geschonken. 

Mag je bij de dagbesteding van de GGZ eten en drinken?
Ja, je mag een zelf meegebrachte lunch nuttigen. 

Wat verstaan we onder een zelfstandige ruimte?
Een zelfstandige ruimte voldoet aan:
•    De ruimte moet dermate groot zijn zodat iedere bezoeker 1,5 meter afstand kan houden van de andere bezoekers;
•    Alle gasten moeten een zitplaats gebruiken;
•    Het maximaal aantal personen is 30 per afzonderlijke ruimte (exclusief personeel);
•    De afzonderlijke ruimtes moeten een aparte toegang hebben;
•    De ruimtes mogen niet in verbinding met elkaar staan;
•    Gasten van de afzonderlijke ruimtes moeten zoveel mogelijk worden gescheiden en mogen elkaar niet tegenkomen in de gang(en);

Mag bij zalenverhuur e.d. koffie/ thee in kannen op tafel gezet worden?
Dit is niet toegestaan. 

Wat zijn de regels bij zalenverhuur in hotels? Wordt dit gezien als hotelgasten en mogen zij gebruik maken van horeca? 
Nee, zij zijn geen hotelgasten en zij mogen geen gebruik maken van de horeca. 


Evenementen

Mogen er nog evenementen plaatsvinden?
Op basis van de noodverordening zijn alle evenementen verboden, van meldingsvrij, meldingsplichtig tot vergunningsplichtig. Ook drive-in en drive-through evenementen en sportevenementen vallen hieronder. Rommelmarkten zijn evenementen en zijn niet toegestaan. 

Hoe zit het met Sinterklaasintochten?
Dit zijn evenementen en kunnen op dit moment niet. Het advies aan organisatoren van sinterklaasevenementen is om geen optochten e.d. te organiseren. Gemeenten stimuleren scholen om aandacht te besteden aan Sinterklaas. Binnen de regels van de noodverordening kunnen bijeenkomsten voor kinderen georganiseerd worden.

Zijn beurzen op dit moment mogelijk?
Ja, dat is mogelijk, maar met alle voorwaarden die gelden voor samenkomsten, groepsvorming en veilige afstand (max 30 personen, placeren en reserveringen) is het niet realistisch om een beurs te organiseren.  

Mogen culturele optredens buiten worden georganiseerd?
Nee, dit valt onder een evenement. 

Bijzondere bijeenkomsten

Huwelijken:
Er mogen maximaal 30 personen bij een huwelijksvoltrekking aanwezig zijn exclusief het personeel. 

Uitvaarten: 
Er geldt geen maximum limiet voor het aantal aanwezigen. Wel moet onderling 1,5 meter afstand worden aangehouden. Een erehaag is toegestaan mits er 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden. 

Is een koffietafel bij een uitvaart toegestaan? 
Nee. Na de uitvaart en de condoleance is het de bedoeling dat men naar huis gaat. Tijdens de condoleance in het uitvaartcentrum kunt u tot maximaal een uur na de plechtigheid koffie/thee/water schenken, in groepjes van maximaal 4 personen met een onderlinge afstand van 1,5 meter.  

Worden er nadere regels gesteld omtrent religieuze instellingen? 
Nee. Hiervoor geldt de uitzondering. Op landelijk niveau zijn met de kerkgemeenschappen afspraken gemaakt. 

Welke uitzonderingen zijn er voor beroep/ bedrijf/ vereniging? 
Het verbod op groepsvorming geldt niet bij het uitvoeren van een beroep, bedrijf of vereniging, voor zover noodzakelijk voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (tot maximaal 100 personen). Het gaat hier om noodzakelijke werkzaamheden die nodig zijn om een bedrijf of vereniging te laten continueren, zoals bijvoorbeeld een bestuursvergadering. 


Sport & plezier

Met hoeveel mensen mag je samen sporten?
Het is mogelijk om in meerdere groepen van 4 met een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte te sporten. Dit is exclusief de trainer/instructeur. 


Er mogen meer groepjes naast elkaar aanwezig zijn als:
•    Personen binnen een groep minimaal 1,5 meter afstand houden;
•    De groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
•    Er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
•    De groepen niet mengen en er geen wisseling tussen groepen is; 
•    Er een duidelijke scheiding van bezoekersstromen is.
•    Er sprake is van een sportactiviteit, waarbij de 1,5 meter continu geborgd kan worden. 
Voor sporters tot en met 17 jaar gelden andere regels. 

Mogen buiten meerdere groepen van 4 personen trainen?
Volwassenen trainen in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand van elkaar. De groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen en dus niet onderling wisselen van samenstelling. Contactsporten zijn niet toegestaan. De 1,5 meter afstand tussen sporters moet geborgd blijven. 

Mogen binnen meerdere groepen van 4 personen trainen?
Volwassenen trainen in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand van elkaar. Hierbij geldt een maximum van 30 personen per ruimte. De groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen en niet onderling wisselen van samenstelling. Contactsporten zijn niet toegestaan. De 1,5 meter afstand tussen sporters moet geborgd blijven. 

Mogen kleedkamers bij zwembaden open zijn?
Ja dit is toegestaan. 

Wordt de trainer/instructeur meegeteld in het aantal van 4 personen?
Het maximum van 4 personen is exclusief instructeur.

Mogen toiletten open zijn? 
Toiletten mogen open blijven. Doorloop (bijvoorbeeld naar de toiletten toe) door een horecagelegenheid is toegestaan, maar er verblijven niet. 

In hoeverre is sport onder begeleiding mogelijk? Bijvoorbeeld babyzwemmen of de aanwezigheid van ouders tijdens sporten van jonge kinderen. 
Sport onder begeleiding is mogelijk. In maximale groepen van 4 personen en tot 30 personen per zelfstandige ruimte. 
Bij zwemactiviteiten met kinderen t/m 17 jaar is er sprake van een georganiseerde jeugdactiviteit. Daarbij geldt moet het maximum van 30 personen (begeleiders zijn toegestaan, maar ouders niet). 

Mogen ouders die hun kinderen brengen blijven wachten op de locatie? 
Ouders die kinderen komen halen en brengen moeten deze bij de ingang afzetten en mogen het terrein niet betreden. Bij zwemmen mogen ouders mee om hun kinderen om te laten kleden. Hierna moeten zij weer vertrekken. 

Kleedkamers op sportaccommodaties moeten gesloten blijven. Mogen deze wel worden opengesteld voor leerlingen die gymlessen hebben?
Kleedkamers bij zwemgelegenheden en kleedkamers voor leerlingen die gymlessen hebben mogen openblijven.

Mogen jeugdteams met spelers van 17 en 18 jaar gezamenlijk trainen?
Alleen sporters tot en met 17 jaar mogen samen sporten. Voor sporters vanaf 18 jaar gelden de regels voor volwassenen. Sporters van 17 en 18 jaar mogen dus niet gemengd sporten. 

Mag dubbelspel bij tennis?
Wedstrijden zijn verboden. Trainen met vier personen op een veld exclusief trainer is toegestaan. Er mag geen partijtje worden gespeeld. De 1,5 meter afstand tussen sporters moet geborgd blijven. 

Hoeveel mensen zijn toegestaan in een zwembad? 
Voor een zwembad geldt maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte. Bij zwemactiviteiten met kinderen t/m 17 jaar is er sprake van een georganiseerde jeugdactiviteit en geldt het maximum van 30 personen niet. (Dit is met begeleiding, zonder ouders). 

Is biljart sport?
Ja, dit is een door het NOC*NSF aangewezen sport. 

Mag er publiek bij trainingen aanwezig zijn?
Nee, publiek bij sport, zowel trainingen als wedstrijden, is niet toegestaan. 

Moeten sportparken in weekenden gesloten worden?
Nee, zij mogen geopend blijven. 

Hoeveel mensen mogen er deelnemen aan een hondentraining?
Groepsgrootte is maximaal 4 personen per training (exclusief de trainer).
Er mogen meer groepjes naast elkaar aanwezig zijn als:
•    Personen binnen een groep minimaal 1,5 meter afstand houden;
•    De groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
•    Er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
•    De groepen niet mengen en er geen wisseling tussen groepen is;
•    Er een duidelijke scheiding van bezoekersstromen is.

Wat zijn leisure activiteiten en wat is hierbij toegestaan?
Onder leisure verstaan we diverse activiteiten, bijvoorbeeld indoorspeeltuin, jumphal, klimbos, bowling enz.
De regels die gelden voor dit soort activiteiten:
•    max.30 personen, inclusief kinderen (ongeacht hun leeftijd)
•    exclusief personeel
•    1,5 meter afstand onderling
•    horeca is gesloten
•    groepsgrootte maximaal 4 personen (je kunt dus niet reserveren voor een groep van 30)


Hoe zit het de groepsgrootte voor beoefenaars van theater, dans, muziek en dergelijke. 
Voor personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen geldt een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen moet 1,5 meter afstand houden. Danslessen vallen niet onder culturele uiting, maar onder sport en de daarvoor geldende regels. 

Voor welke educatieve activiteiten geldt de uitzondering voor de groepsgrootte van 30 personen per ruimte? 
Onder educatieve activiteiten worden activiteiten verstaan die verzorgd worden door erkende onderwijsinstellingen. Bij deze activiteiten is een groepsgrootte van meer dan 30 personen toegestaan. Wel blijven de algemene basisregels gelden, zoals 1,5 meter afstand tot elkaar.

Mag je bij educatieve activiteiten een eigen lunch meenemen?
De horeca moet gesloten blijven. De eigen lunch nuttigen is toegestaan. 

Met hoeveel personen mag je een stadswandeling organiseren?
Een stadswandeling is toegestaan met maximaal vier personen. Als het aantal mensen uit één huishouden groter is, dan met het aantal personen van dat huishouden. Dit is exclusief gids. 

Jeugdactiviteiten, sauna’s en overnachten

Wat is de regel voor recreatief overnachten?
Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 4 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar), tenzij het bestaat uit een huishouden. Het is dus niet mogelijk om met meer dan 4 personen (m.u.v. eigen huishouding) een vakantiewoning of kamer te huren of te verhuren.

Zijn kampen voor kinderen nog mogelijk? 
Georganiseerde jeugdactiviteiten zoals scouting-, cultuur-, kunst-, en sportactiviteiten voor jongeren tot en met 17 jaar zijn mogelijk. Hiervoor geldt niet het maximum van 30 personen. Dit maakt het organiseren van kampen voor kinderen mogelijk. Voor de begeleiding moeten de algemene coronamaatregelen worden nageleefd (1,5 afstand houden, geen groep groter dan 4 personen etc.).

Wat zijn de regels voor groepsaccommodaties?
Reserveren is uitsluitend toegestaan tot gezelschappen van maximaal 4 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar) of één huishouden. 
Een uitzondering geldt voor scouting-, cultuur-, kunst- sport en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar. 
Als voorbeeld zijn de volgende situaties toegestaan:
•    Twee stellen met kinderen onder de 12 jaar mag 
•    Een gezelschap van meer dan 4 personen, mits het één huishouden is.

Daarbij is het goed om in de gaten te houden dat volwassenen ten opzichte van kinderen tot en met 12 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven te houden, wel bij kinderen (en volwassenen) ouder dan 13. Let op: Mensen uit één huishouden hoeven onderling geen afstand te bewaren!


Wat zijn de regels voor sauna’s? 
Er mogen maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte aanwezig zijn. De 1,5 meter tussen personen moet gewaarborgd zijn. De horeca moet gesloten zijn. Indien er aparte behandelruimten zijn (bijvoorbeeld massages en schoonheidsbehandelingen) kunnen deze open blijven. De kleedkamers en douches mogen geopend zijn. 

Overig


Wat zijn de openingstijden voor de contactberoepen zoals kappers en massagesalons? Moeten deze ook om 20.00 uur dicht?
Zij kunnen hun reguliere tijden hanteren. Zij hoeven niet om 20.00 uur te sluiten.

Met hoeveel personen mag je buiten een fotocursus geven of filmopnames maken?
Hiervoor gelden dezelfde regels als voor iedereen in de buitenruimte. Maximaal 4 personen per groep op 1,5 meter afstand.

Wat zijn doorstroomlocaties?
Doorstroomlocaties zijn locaties waar mensen voornamelijk lopend aanwezig zijn. Het kan zijn dat men even stil staat, maar doorstroom is de aard van de locatie. Voorbeelden zijn dierentuinen, musea, pretparken. Zitten of langdurig verblijven is niet de essentie van de locatie. 

Niet tot doorstroomlocaties horen:
- Zwembad
- Sportschool
- Ballenbak
- Binnenspeeltuin
- Bioscoop
- Drive in bioscoop
- Fitness
- Apenkooiland
- Speelhallen
- Arcadehallen
- Snooker- en biljarthallen
- Lasergamehallen
- Bowling
- Darting
- Bungelland
- Sauna’s 
Bij al deze locaties is niet het ‘doel’ doorstormen maar een lange(re) tijd in één ruimte aanwezig zijn. Voor deze locaties geldt dus het criterium van maximum dertig personen.