Kavels en verkoopprocedure

 

Planopzet en kavels

‘t Zand is opgedeeld in vijf kavelvelden met bos- en parkkavels. De kavels in veld 1 t/m 5 zijn allemaal verkocht.

Beschikbare kavels en prijzen

Alle kavels zijn momenteel verkocht

Spelregels voor bouwen

Voor het bouwen in ‘t Zand zijn een aantal spelregels ontwikkeld.

Wilt u de vertaling van deze regels voor een specifiek kavel inzien?

Verkoopprocedure

Alle stappen van inschrijving tot passeren van akte levering hebben we voor u onder elkaar gezet.
 

Stap 1: Oriënteren

Wanneer u interesse heeft in een bouwkavel, is de eerste stap oriënteren. Wat wilt u, welke type woning, hoeveel m2 zou daarvoor nodig zijn? Welke stijl en uitstraling wilt u. Passen de wensen binnen de financiële mogelijkheden?
 

Stap 2: Inschrijven

Heeft u een kavel gezien waarop u uw huis al ziet staan? Schrijft u zich dan in. U kunt het inschrijfformulier hier downloaden of neem contact op met één van de makelaars via www.bobvandijkmakelaardij.nl of www.ludovandereijken.nl
 

Stap 3: Loting

Nadat de inschrijftermijn is geëindigd, vindt er een openbare loting plaats. Degene wiens volgnummer als eerste wordt getrokken, mag als eerst een kavel kiezen.
 

Stap 4: Keuze kavel

Heeft u een volgnummer toegekend gekregen? Dan wordt u door de makelaar uitgenodigd om een keuze te maken uit de beschikbare kavels.
 

Stap 5: Koopovereenkomst

Is een kavelkeuze gemaakt, dan krijgt u de mogelijkheid een koopovereenkomst te sluiten voor de betreffende kavel.
 

Stap 6: Passeren akte van levering

Nadat u de getekende koopovereenkomst heeft ontvangen en de grond bouwrijp is, wordt de grond geleverd.


Download alle verkoopregels

Voor meer informatie over een omgevingsvergunning verwijzen we u naar het omgevingsloket.

Ontwerpen van uw eigen woning

Tijdens het ontwerpen van uw woning stemt u uw ontwerp af met het ontwerpteam van de gemeente. Ook bieden wij u een gratis duurzaamheidsconsult om u vroeg in het proces te laten informeren over de verschillende mogelijkheden. Zo wordt het bouwen van een eigen unieke woning in ’t Zand nog makkelijker.

 

Deze webpagina is met zorg samengesteld maar voor de juistheid kan door de gemeente Roosendaal geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie en gegevens enig recht worden ontleend.