Kasteel van Wouw

De gemeente Roosendaal, Waterschap Brabantse Delta en de stichting Kasteel van Wouw werken samen aan de reconstructie van het Kasteel van Wouw. Speerpunten zijn het zichtbaar maken van de restanten van het kasteel, het opnieuw aanleggen van de omwalling rond het kasteel en het realiseren van natuurontwikkeling, waterinfiltratie en waterberging in het gebied.

Start werkzaamheden

Archelogische waarde

Recentelijk zijn wij gestart met de reconstructie van het Kasteel van Wouw. Het kasteel heeft grote archeologische waarde en is vermoedelijk al in de tweede helft van de dertiende eeuw gebouwd als een ronde waterburcht. Aan het eind van de vijftiende eeuw is om de burcht een vesting gerealiseerd. Deze vesting had vier hoektorens die met aarden wallen aansloten op een voorpoort en een buitengracht. In deze periode werd ook de voorburcht gemoderniseerd.

Aantrekkelijke combinatie

De gracht, de verdedigingswallen en de resten van funderingen worden de komende maanden hersteld en zichtbaar gemaakt. De gracht zal ook worden ingezet voor waterinfiltratie en waterberging. Ook wordt er rondom de gracht een ecologische verbindingszone aangelegd, waarbij waterpoeltjes met elkaar worden verbonden. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit voor onder andere amfibieën en waterdieren. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke combinatie van cultuur, watermanagement, natuur, landschap en recreatie.

We houden u de komende maanden via deze pagina op de hoogte van de voortgang van de reconstructie.

Heeft u vragen over dit project?

Neemt u dan contact op met projectleider Angelo Kole via a.kole@roosendaal.nl of telefonisch via 14 0165.