Inschrijvingen kermis in Roosendaal en Wouw 2024

In de gemeente Roosendaal worden jaarlijks zes kermissen georganiseerd. Twee in Roosendaal (april en september) en vier in de kleine kernen. De Binnenstadskermis in Roosendaal is in de loop der jaren uitgegroeid tot de grootste kermis van West-Brabant. De eerste vermelding van de Kermis in Roosendaal is dan ook uit 1562!

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat voor de twee navolgende kermissen in de gemeente Roosendaal in het jaar 2024 de inschrijving wordt opengesteld:

  • Kermis Roosendaal: 6 september t/m 12 september 2024
  • Kermis Wouw: 14 t/m 17 september 2024

Rit– en entreeprijzen

Uitgangspunt van het huidige kermisbeleid is het organiseren van veilige, aantrekkelijke en betaalbare kermissen voor de bevolking van Roosendaal en omstreken. Daarom gelden er maximum ritprijzen. Voor kinderzaken geldt een maximale ritprijs van € 3,00. Voor overige zaken geldt een maximale ritprijs van € 4,00. Voor attracties in de categorie spectaculaire publiekstrekkers kunnen in nader overleg afwijkende ritprijzen worden overeengekomen. Lagere ritprijzen zijn uiteraard altijd toegestaan. Voor de nostalgische kermis gelden maximale rit- en entreeprijzen, te weten € 1,50.

Inschrijfformulieren en algemene bepalingen

Het inschrijfformulier is sinds dit jaar digitaal in te vullen. Mocht u hier niet aan uit komen, dan kunt u uw inschrijfformulier 2024 hier downloaden en uitprinten. Het inschrijfformulier voor de kermis in Wouw vindt u hier. Via deze link vindt u de kermisvoorwaarden voor 2024. De gemeente Roosendaal maakt geen gebruik van verpachtingservice. Voor elke inrichting op de Roosendaalse Kermis moet u apart inschrijven. Gelieve per post te versturen naar Gemeente Roosendaal, Afdeling Economie & Kermissen 2024, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal, vermeld u linksboven op de enveloppe: "Kermissen 2024".

Inschrijven kermis Roosendaal

Inschrijven via DigiD

Inschrijven via eHerkenning

Inschrijven kermis Wouw

Inschrijven via DigiD

Inschrijven via eHerkenning

Algemene bepalingen kermis 2024

Let op: Niet volledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.

Kermisterreinen

Inschrijvingen met een plaatsbeding en bedingen zoals “plaats in overleg” worden niet geaccepteerd. De gemeente wil de vrijheid hebben om zelf de kermissen zo aantrekkelijk mogelijk in te delen.

Download hier een plattegrond met de kermisterreinen in Roosendaal.

Inschrijving

De toewijzing vindt plaats middels het systeem van gesloten verpachting. Er wordt gegund op basis van prijs -en kwaliteitscriteria.

Sluitingsdatum van de inschrijving

Inschrijven voor bovenstaande kermissen kan tot en met uiterlijk 15 december 2023, 12.00 uur. U krijgt in elk geval vóór 31 december 2023 bericht over de voorlopige gunning. Tussentijds worden geen mededelingen gedaan.

Promotie

De gemeente gaat de kermissen promoten, onder andere door middel van een kermiskrant, website etc. Hiervoor wordt een bijdrage van de exploitanten verwacht (zie verhuurvoorwaarden 2024).

Betaling

De totale huursom dient 1 maand vóór aanvang van de betreffende kermis te worden betaald (inclusief promotiegelden, stroomkosten en de vergoeding voor gebruik van het salonwagenterrein). Over de totale huursom zal 21% B.T.W. worden geheven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u tot 15 december 2023, 12.00 uur contact opnemen met de gemeente Roosendaal via de volgende kanalen:

  • per email via c.kriesels@roosendaal.nl;
  • per post naar Gemeente Roosendaal, Afdeling Economie & Kermissen 2024, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal;

LET OP:

  • Kermisterreinen 2024: Suiker Plein, Oostelijke Havendijk, Kadeplein, Kade, Markt, Bloemenmarkt en Tongerloplein.
  • Kermis Roosendaal is 7 dagen.