Innovatievoucher

Ondernemers binnen de gemeente Roosendaal kunnen vouchers aanvragen voor de inkoop van extra kennis gericht op het innoveren of vernieuwen van een product, proces of dienst.

Op dit moment zijn de middelen voor de kennis-, groei- en innovatievouchers reeds uitgegeven. In april wordt duidelijk of de middelen voor 2021 worden aangevuld. U kunt nog steeds een aanvraag indienen. Zodra er meer informatie beschikbaar is over het voortzetten van de uitgifte van de kennis-, groei- en innovatievouchers wordt er met u contact opgenomen.

Wat u moet weten

Over de kennis-, groei- en innovatievoucher

Met de kennis-, groei- en innovatievoucher kunnen ondernemers een boost geven aan hun innovatieve uitdagingen. De vouchers vertegenwoordigen een waarde tot maximaal € 2000,- waarbij een eigen bijdrage door de ondernemer wordt gevraagd van 33% van het totale bedrag. U kunt de voucher inzetten bij de onderstaande partners.

Partners en aanbod innovatievoucher per categorie

Associate Degrees Academie

De Associate Degrees Academie heeft het volgende aanbod op het gebied van innovatie, groei en kennis.

Aanbod Omschrijving
Een concreet innovatie- en/of onderzoeksvraagstuk Studenten werken een concrete vraagstuk uit om uw bedrijf verder te laten groeien of ontwikkelen.
Stageplekken  Studenten lopen tijdens hun studiejaar stage bij uw onderneming.
Afstudeeropdracht Studenten werken een afstudeeropdracht uit in hun tweede studiejaar.

Bezoek de website van Associate Degrees Academie of neem contact op met de de Associate Degrees Academie, tel. 088 - 525 86 51 of mail connect@ad-academie.nl.

Kamer van Koophandel

Versterken van je innovatievermogen

KVK gebruikt een innovatiebenchmark om het innovatieproces van ondernemingen te evalueren. Gekeken wordt hoe het proces werkt vanaf het begin, het vaststellen van de behoeften van de klant (al dan niet uitgesproken), het genereren van ideeën, conceptontwikkeling, product-/serviceontwikkeling tot het commerciële realisatiestadium en alle stappen daartussen. De innovatiebenchmark onderzoekt hoe dit proces wordt beïnvloed door de ondernemingscultuur, bedrijfsstrategie en -structuur, de capaciteiten en middelen van de onderneming en het niveau van de bestaande innovatieve processen. Resultaten worden gebruikt voor het opstellen van het Innovatie actieplan om het innovatievermogen duurzaam te versterken. Tevens krijgt de ondernemer begeleiding bij de uitvoering van zijn Innovatie actieplan. Juist nu in deze huidige Corona crisis is het nog noodzakelijker om uw businessmodel kritisch te bekijken en indien nodig aan te passen. De innovatiebenchmark geeft handvaten voor een kritische blik. De KVK adviseurs helpen u daar graag bij.

Bezoek de website van de KvK, of neem contact op met Said Akdim, mail said.akdim@kvk.nl.

REWIN

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant werkt aan hedendaagse innovaties en implementeren van Europese top-class transport-,  magazijn- en productietoepassingen. Hierdoor worden actuele vraagstukken vanuit de sector direct gevoed. Door studenten, ondernemers en professionals uit de sector samen te laten werken ontstaat er meer kennis rondom actuele thema’s zoals network complexity, smart industry, multimodaal, de leefbare stad, zorglogistics en events. Daarbij verbindt Logistics Community Brabant bestaande Brabantse entiteiten door het koppelen van bestaande kennis. Dit gezamenlijk brengt circulaire kennisdeling op gang die garant staat voor innovaties in de toekomst en ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen. Logistics Community Brabant biedt verschillende producten aan die u ondersteunen in uw bedrijfsprocessen. Heeft u een logistiek probleem of bent u op zoek naar een innovatieve oplossing? Onze Fresh Brains en LCB-professionals kunnen u ondersteunen in het zoeken naar het juiste antwoord.

Bezoek de website van Logistics Community Brabant, of neem contact op met Stefan van Seters, via tel. 06-24267866 of mail s.vanseters@rewin.nl.

Symbiosis4Growth

Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

Bezoek de website van Symbiosis4Growth, of neem contact op met Yvette Estourgie, via tel. 06-12580183 of mail y.estourgie@rewin.nl.

Provincie Noord-Brabant & Regio West-Brabant

Subsidieregeling Economie & Innovatie

Projecten gericht op slimmer, duurzamer en efficiënter produceren met een innovatief karakter. Daarnaast levert het project een economische impuls voor de regio. Een project bevindt zich in een start- of experimentele fase. Binnenkort vindt u op deze website de subsidievereisten voor nieuwe projecten. Voor projecten waaraan in voorgaande jaren subsidie is toegekend, gelden de 'oude' subsidieregels en zijn te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant. De eerste paragraaf van de regeling is van toepassing.

Bezoek de website van Regio West-Brabant, of neem contact op met Heleen van Exsel, via tel. (076) 502 72 19 of mail heleen.vanexsel@west-brabant.eu

StarttoGrow

StarttoGrow heeft het volgende aanbod.

Aanbod Omschrijving
StarttoGrow Academy: Groeiprogramma "Sta je op het punt om door te groeien met jouw onderneming? Samen met 10 -15 ondernemers ga je gedurende een zesdaagse training met verschillende methodieken aan de slag om jouw onderneming verder te laten doorgroeien. Leren door te doen, met elkaar te sparren en meer inzicht te krijgen in de kansen voor jouw onderneming. Ga aan de slag met bewezen methodieken om jouw business een boost te geven. 
•    Leer en deel jouw ervaringen met deskundige trainers en coaches
•    Ontwikkel op de thema’s strategie, cash en team 
•    Reflecteer de opgedane kennis op jouw onderneming
•    Toets de haalbaarheid van jouw ambities
•    Breng in kaart wat je nodig hebt voor de volgende stap
•    Leer van succesvolle ondernemers en spar samen over nieuwe kansen
•    Versterk jouw leiderschapsskils en durf keuzes te maken
StarttoGrow Academy: Kick-startprogramma
 

Ben jij een ambitieuze startende ondernemer met een plan? En wil je een echte onderneming starten, dan is er het kick-start programma. Toets jouw businessplan aan de markt. En krijg de juiste handvatten om een succesvol bedrijf op te starten. Samen met 10 – 15 startende ondernemers volg je een zesdaagse training die de basis legt onder jouw onderneming.

•    Maak gebruik van bewezen methodieken 
•    Toets je plan aan de markt
•    Breng je klanten in  beeld
•    Scherp je product of dienst verder aan 
•    En stoom jezelf klaar om de markt te veroveren

Starttogrow Academy: Reboost programma

Het Reboost programma van StartToGrow richt zich op mensen die in een uitkering zitten en plannen hebben om te gaan ondernemen. En ondernemers die ingestroomd zijn in de diverse bijstandsregelingen vanwege de Corona-crisis. Mensen die net even dat duwtje in de rug nodig hebben om daadwerkelijk met hun plannen te starten. Het programma bestaat uit 4 onderdelen. In het eerste onderdeel maken deelnemers kennis met elkaar en wordt ieders persoonlijke uitdaging en ambitie besproken. Vervolgens komt het product of dienst aan bod waarin de ondernemer wil gaan ondernemen. Het vinden van klanten staat in het tweede deel centraal dat gevolgd wordt door het organiseren van je onderneming in het derde deel. Het laatste deel gaat over leiderschap als ondernemer. Hoe zorg je dat jouw business door een enthousiast team wordt uitgevoerd?

Bezoek de website van StarttoGrow of neem contact op met Koen Oosterwaal, tel. 085 - 00 74 445 of mail koen@starttogrow.nl.

REWIN

Groei MKB

Vanuit REWIN geven wij vanuit het Groei mkb programma, samen met de accountmanagers economische zaken van de gemeenten, graag een duw in de rug aan West-Brabantse mkb-parels. Door mkb-parels proactief op te zoeken en te leren kennen, helpen wij bij innovatie, financieringsvraagstukken, industriële symbiose en uitbreidingsplannen. Wij koppelen bedrijven aan elkaar of aan publieke en private partijen en ondersteunen vanuit REWIN bij financieringsvraagstukken en bij uitbreidingsplannen.

Bezoek de website van REWIN of neem contact op met Yvette Estourgie, tel. 06 12 580 183 of mail y.estourgie@rewin.nl.

Rijksdienst voor Ondernemen RvO (Willemse Consultancy)

Aanbod Omschrijving Website
Starters International Business voucher

De Starters International Business (SIB) voucher is door het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de RvO (Rijksdienst voor Ondernemen) in het leven geroepen om bedrijven (MKB) te begeleiden om exportplannen te realiseren en effectief en succesvol de buitenlandse markten te betreden. De Nederlandse overheid investeert om u en uw bedrijf zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Gezamenlijk maken we dan de 1ste stappen naar succesvol internationaal ondernemen, heeft uw bedrijf de volgende competenties:

 1. Motivatie en internationale ambitie met een product of dienst.
 2. Marktgegevens geven aan dat Nederland te klein is voor het bedrijf
 3. Internationaal willen groeien. 
Meer informatie over SIB

Demonstratie subsidie

Subsidie voor het demonstreren van een Nederlands(e) product, technologie of dienst in een doelland in een reële praktijksituatie. Meer informatie over de demonstratiesubsidie

Kickstartvoucher

Heeft u een mkb-bedrijf en zijn uw internationale activiteiten geraakt door de coronacrisis? Dan laat de overheid u niet alleen en kunt u de Kickstartvoucher aanvragen.
 
De Kickstartvoucher heeft een waarde van € 3.125 waarvan de overheid 80% subsidieert (€ 2.500). Uw bedrijf betaalt maar € 625 euro ex BTW voor onze service om samen te sparren op het gebied van:

 • Mogelijke implementatie nieuwe strategie
 • Opstellen nieuwe sales en of marketingplanning
 • Optimalisatie van internationale verdienmodellen
 • Mogelijkheden voor expansie via social media en online verkoop.
Meer informatie over de kickstartvoucher

Neem contact op met Perry Willemse, tel. 06-15947291 of mail perry@willemseconsultancy.nl voor meer informatie over bovenstaand aanbod.

Provincie Noord-Brabant & Regio West-Brabant

Het Leisure Ontwikkel fonds

De bestedingen van de bezoekers in Brabant zijn minder dan in andere Europese regio’s. Dat moet anders. Meerdaags bezoek verhoogt deze bestedingen. Een hogere kwaliteit en capaciteit van het vrijetijdsaanbod stimuleert dit. Met boeiende (inter)nationale thema’s en cross-overs tonen we meer verband in het vrijetijdsaanbod. De kernthema’s voor Leisure in Brabant zijn:

 • Brabantse meesters en erfgoed
 • design en innovatie
 • attractieparken en evenementen.

Goede initiatieven voor een sterkere vrijetijdssector in Noord-Brabant komen in aanmerking voor een lening. Het LOF verstrekt (achtergestelde) leningen tegen gebruikelijke voorwaarden. De lening kan achtergesteld zijn ten opzichte van andere financieringsvormen. Echter niet ten opzichte van het eigen vermogen van de aanvrager.

Bezoek de website van Regio West-Brabant of mail m.peeters@stimulus.nl.

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM

Corona Rebuild Program

Het Corona Rebuild Program bestaat uit 5 masterclasses verspreid over een periode van 8 weken. Daarnaast voer je ter voorbereiding en ter afronding van iedere module praktijkopdrachten uit. Het programma vraagt om een groot commitment van jou als ondernemer. Datzelfde commitment mag je ook van ons verwachten. De masterclasses zijn verdeeld over 5 dagdelen. Het programma bestaat uit kennismaking en noodzaak, bestaande en nieuwe klanten, DMU en marktpotentie, minimale oplossingen en maximaal resultaat en financiële impact en afsluiting.

Bezoek de website van BOM of neem contact op met Stephan Botz, tel. 06-52633066 of mail sbotz@bom.nl.

StarttoGrow

StarttoGrow heeft het volgende aanbod.

Aanbod Omschrijving

Themasessie: Agility meebewegen met de markt

Het liefst heb je als ondernemer alles onder controle. Zicht op je omzet, je personeel en de productkwaliteit. Maar de wereld verandert snel. Je klanten blijken telkens hun wensen aan te passen. Leveranciers leveren net niet de afgesproken kwaliteit. Je omgeving verandert continu. Tot plots door zoiets als het coronavirus jouw onderneming op het spel staat. Hoe ga je om met deze continue verandering? Hoe blijf je beweeglijk, agile? Daar gaat deze themasessie over.

Ondernemerslunch

Op dinsdag 15 september, 13 oktober, 17 november en 15 december kunnen ondernemers aansluiten bij een informele lunchsessie om je netwerk uit te breiden met andere ondernemers.

Themasessie: Creëer meer waarde met het juiste businessmodel Kijk eens kritisch naar jouw businessmodel, is dit nog passend en of zijn er andere modellen die beter aansluiten? Tijdens deze sessie krijg je inzicht in verschillende businessmodellen en uitleg over de meerwaarde hiervan. Met deze kennis maak je een inventarisatie van een passend businessmodel voor jouw onderneming waardoor je meer waarde kunt creëren.

Bezoek de website van StarttoGrow of neem contact op met Koen Oosterwaal, tel. 085 - 00 74 445 of mail koen@starttogrow.nl.

REWIN

Financieringstafel West-Brabant

Om de regionale economie te stimuleren nam REWIN het initiatief om een Financieringstafel op te zetten. De Financieringstafel geeft West-Brabantse ondernemers met een financieringsbehoefte een duw in de rug door kennis, netwerk en financiering te bieden.

Aan de Financieringstafel komen ondernemers met een financieringsbehoefte in contact met verschillende financiers. Dat biedt ze de mogelijkheid zich tegelijk aan verschillende partijen te presenteren en met hen in gesprek te gaan over het het financieringsvraagstuk. Een efficiënte en effectieve aanpak met als doel het verkrijgen van financiering.

De financieringstafel komt elke 6 weken bij elkaar. Zie voor de exacte data volgende website: https://www.rewin.nl/agenda

Bezoek de website van REWIN of neem contact op met Mathijs van Campenhout, tel. 06 51 997 675 of mail m.vancampenhout@rewin.nl.

Rijksdienst voor Ondernemen - Willemse Consultancy

Haalbaarheid subsidie

Subsidie voor een haalbaarheidsstudie die een rapport oplevert in de vorm van een businessplan of projectplan. Op basis hiervan kan een buitenlandse potentiële afnemer een investeringsbesluit nemen. Hierbij wordt gekeken naar de technische en/of commerciële haalbaarheid van het project. Meer informatie over de haalbaarheidsstudie.

Investeringsvoucher

Subsidie is voor een investeringsvoorbereidingsproject voor een onderzoek dat een Nederlandse onderneming met substantiële activiteiten in Nederland uitvoert. De onderneming heeft de intentie om te investeren in het buitenland. Meer informatie over de investeringsvoucher.

Neem contact op met Perry Willemse, tel. 06-15947291 of mail perry@willemseconsultancy.nl voor meer informatie over bovenstaand aanbod.

Provincie Noord-Brabant & Regio West-Brabant

Onderzoek & Ontwikkel Fonds

Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds. Het project draagt bij aan de realisatie van de opgaven zoals opgenomen in het geldende actieprogramma RWB en het geldende uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant. Op die manier draagt het bij aan het versterken van de economische structuur en het economisch vestingsklimaat van de regio. Het project heeft een experimenteel of onderzoekend karakter. Denk hierbij aan het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot. Projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen komen niet in aanmerking.

Bezoek de website van Regio West-Brabant of neem contact op met Heleen van Exsel, tel. (076) 502 72 19 of mail heleen.vanexsel@west-brabant.eu.

Het is mogelijk om de voucher in te zetten voor alternatieve regelingen of voorzieningen, die niet in de aangeboden lijst staan. In dat geval gelden de volgende voorwaarden:

 • De voucher mag worden ingezet om kennis in te kopen voor het verbeteren of realiseren van een product of proces. Uw bedrijf stelt hiervoor een specifieke onderzoeksvraag op die u graag beantwoord wilt zien.
 • De voucher kan worden gebruikt voor onderzoek, het huren van laboratoriumfaciliteiten of het inschakelen van een innovatieadviseur.
 • De voucher kan ingezet worden (in bepaalde gevallen) voor het inhuren van een subsidieadviseur of voor stagiaires die een onderzoek uitvoeren.

Mocht uw specifieke vraagstuk of gewenste samenwerkingspartner hier niet bij staan, neem dan contact met ons op via economie@roosendaal.nl.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op via economie@roosendaal.nl of direct met de uitvoerende instantie. 

Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing

 • Uw bedrijf staat ingeschreven in de gemeente Roosendaal.
 • Per bedrijf kunt u éénmalig gebruik maken van een voucher.
 • Voor de inkoop van de kennis gericht op groei, innoveren of vernieuwen heeft u nog geen andere subsidie of overheidsbijdrage ontvangen.
 • Een voucher aanvragen kan zolang de middelen beschikbaar zijn.

Co-financiering 

De hoogte van de eigen bijdrage verschilt per initiatief.

 • Voor initiatieven tot € 250,- is er geen eigen bijdrage verschuldigd. 
 • Voor bedragen boven de € 250,- geldt een eigen bijdrage van 33% van de totale kosten.
 • De maximale bijdrage vanuit de voucher is € 2000,-.

Belangrijk om te weten

Kennis-, groei- en innovatievouchers worden verstrekt als er wordt voldaan aan de voorwaarden, de voucher wordt ingezet voor één van de geselecteerde programma’s en zolang er middelen beschikbaar zijn.  

Aanvragen

Laat weten aan welk programma u deel wilt nemen via economie@roosendaal.nl. Voldoet u aan de voorwaarden en zijn er nog middelen beschikbaar, dan krijgt u uw voucher toegestuurd. 

Om de bijdrage van ons te ontvangen moet u in het bezit te zijn van een factuur en/of bevestigingsmail van de gemaakte kosten. Bij het toesturen van de voucher ontvangt u hiervoor de benodigde informatie.

Hoe werkt de aanvraag?

 • Vraag de voucher aan via economie@roosendaal.nl .
 • Wij checken of u voldoet aan de voorwaarden, het één van de deelnemende programma’s betreft en of er nog middelen beschikbaar zijn.
 • Bij een positieve beoordeling sturen wij u de voucher en instructie om de voucherbijdrage te ontvangen toe.
 • U meldt zich aan bij betreffende instantie om deel te nemen en betaalt zelf de factuur.
 • U stuurt de factuur en bewijs van deelname naar economie@roosendaal.nl .
 • Wij betalen aan u de voucherbijdrage.