Informatie voor (sport)verenigingen en culturele organisaties

 

Update 1 april 2021

Spelregels voor sport

De maatregelen voor sport en bewegen zijn:

 • Buiten sporten mag met maximaal 2 personen (exclusief trainer).
 • In binnenruimtes sporten mag niet.
 • Groepslessen buiten mogen niet.
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Sporten voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op sportaccommodaties buiten sporten. Of wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Gezamenlijk sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan op initiatief (of in opdracht) van de gemeente.
 • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen alleen buiten sporten, individueel of in groepjes van maximaal vier personen, op anderhalve meter afstand. Het is mogelijk om met meerdere groepen van vier personen tegelijk buiten te trainen, op een sportaccommodatie of op een andere (sport)locatie in de openbare ruimte. Groepslessen zijn niet toegestaan.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

De maatregelen hebben tot doel:

 • Groepsvorming te verminderen
 • Sociale contacten te verminderen
 • Aantal reisbewegingen te reduceren

Regels voor kinderen en jongeren tot en met 26 jaar

Buiten mag iedereen tot en met 26 jaar op sportaccommodaties en op (sport)locaties in de openbare ruimte sporten in groepsverband, ook onder begeleiding van een trainer, zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt wel stil. Kinderen en jongeren vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

Regels voor volwassenen vanaf 27 jaar

Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen buiten sporten, individueel of in groepjes van maximaal vier personen, op anderhalve meter afstand. Het is mogelijk om met meerdere groepen van vier personen tegelijk buiten te trainen, op een sportaccommodatie of op een andere (sport)locatie in de openbare ruimte. Groepslessen zijn niet toegestaan.

Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

 • viertallen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
 • de onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal ten minste 1,5 meter is;
 • de afstand tussen de verschillende viertallen meer dan 1,5 meter is zodat er geen sprake is van groepsvorming; 
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes.

Om instructie te geven, mag een trainer van groepje naar groepje, wanneer ten minste 1,5 meter afstand tot ieder groepje wordt gehouden. Het geven van instructie aan meerdere groepjes tegelijk is niet toegestaan.

Zwemles voor kinderen tot en met 12 jaar

Vanaf 16 maart is zwemles mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. Zwembaden mogen uitsluitend voor deze functie open. Voor deze zwemlessen gelden een aantal voorwaarden. Er dient sprake te zijn van inschrijving/reservering, triage en registratie. Verkouden kinderen en kinderen met andere griepklachten blijven thuis. Kleedkamers mogen worden gebruikt, maar douches blijven gesloten. Tot slot moeten ouders en verzorgers buiten het gebouw wachten.

Regelingen voor sportorganisaties

Ook de sportorganisaties worden getroffen door de coronacrisis. Daarom zijn er diverse landelijke regelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen regelingen voor ondernemers en voor amateur(sport)verenigingen. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de meest actuele informatie:
Voor ondernemers: Bekijk een actueel overzicht van de regelingen.
Voor verenigingen: Bekijk actuele informatie over de regelingen.

Corona-gerelateerde vragen

Voor specifieke (hulp)vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Erik-Jan Blook of Lizette Ernest via gezond@roosendaal.nl). Ook als je even wilt sparren of jouw zorgen over de club wilt delen kun je bij hem terecht. Namens gemeente Roosendaal inventariseren zij de gevolgen van de maatregelen voor verenigingen.

Met de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown zijn alle publiek toegankelijke locaties, zoals musea, theaters, casino's, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken, gesloten. 


De bibliotheek mag alleen open voor het halen en brengen van boeken. De bibliotheken in de regio zijn op dit moment dicht. Via de website van Bibliotheek West-Brabant komt er informatie over tijdelijke openingstijden. 

Het project ‘ Ik vergeet je niet’ van Cultuurcompaan en CCeducatie gaat gewoon door. De opdrachten worden via de website en huis aan huis verspreid.

De beoefening van podiumkunsten en cultuureducatie: repeteren en opnames maken door professionals voor bijvoorbeeld online voorstellingen kan blijven plaatsvinden.
 

Evenementen binnen en buiten blijven verboden. Vragen over een initiatief kunt u stellen via gezond@roosendaal.nl. Deze verzwaring ging in op maandag 14 december om 24.00 uur en duurt tot 19 januari 2021.  

Subsidies

Roosendaalse culturele verenigingen en stichtingen die financiële problemen hebben door de coronacrisis, kunnen vanaf maandag 16 november 2020 corona compensatie aanvragen via Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. De gemeenteraad heeft hiervoor € 50.000 beschikbaar gesteld. Aanvragen kan tot en met 6 januari 2021. Wanneer er meer wordt aangevraagd dan beschikbaar is, wordt het bedrag naar verhouding verdeeld (tendersysteem). Klik hier voor meer informatie op de website van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. 

Poppodia en theaters vragen om steun

Doordat evenementen en optredens niet door konden en kunnen gaan dreigen poppodia, evenementenorganisaties en theaters in de financiële problemen te komen. Zoveel mogelijk evenementen worden op een later tijdstip aangeboden of er worden vouchers uitgereikt. In overleg met de organisatie wordt een passende oplossing bedacht. 

Consequenties voor ZZP-ers werkzaam in de culturele sector

Veel ZZP-ers en organisaties of verenigingen die werkzaam waren binnen de culturele sector zitten liepen opdrachten misliepen. Nog steeds zijn er minder mogelijkheden om op te treden. Repeteren met groepen is onder voorwaarden gelukkig weer mogelijk. Cultuur Verbindt Roosendaal heeft de meest voorkomende vragen gebundeld op https://www.cultuurverbindtroosendaal.nl/Zij verwijzen ook naar landelijke maatregelen en websites met informatie.

Corona-gerelateerde vragen voor Roosendaal

Voor specifieke (hulp)vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je per mail contact opnemen met Geertje Braspenning van Cultuur Verbindt Roosendaal via info@cultuurverbindtroosendaal.nl. Of met de ambtenaar cultuur van de gemeente, Marion Vriens via gezond@roosendaal.nl of door te bellen naar 140165. Zij inventariseren namens gemeente Roosendaal de gevolgen van de maatregelen voor verenigingen en organisaties.

Uw thuissituatie

Informatie voor ouders met kinderen, over spanningen in huis, geldzorgen,eenzaam voelen, dak- en thuislozen