Informatie voor (sport)verenigingen en culturele organisaties

 

Update 5 juni 2021

Naar aanleiding van de versoepelingen van de regels is er vanaf 5 juni weer meer mogelijk voor de sport. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden.

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn. 
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten. 
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend. 
 • Sportkantines zijn open. 
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen. 
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club. 
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Bij professionele wedstrijden mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn.
 • Zonder coronatoegangsbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn. Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de zitcapaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.

Regelingen voor sportorganisaties

Ook de sportorganisaties worden getroffen door de coronacrisis. Daarom zijn er diverse landelijke regelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen regelingen voor ondernemers en voor amateur(sport)verenigingen. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de meest actuele informatie:
Voor ondernemers: Bekijk een actueel overzicht van de regelingen.
Voor verenigingen: Bekijk actuele informatie over de regelingen.

Corona-gerelateerde vragen

Voor specifieke (hulp)vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Martijn Gommeren of Lizette Ernest via gezond@roosendaal.nl). Ook als je even wilt sparren of jouw zorgen over de club wilt delen kun je bij hem terecht. Namens gemeente Roosendaal inventariseren zij de gevolgen van de maatregelen voor verenigingen.

Met de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown zijn alle publiek toegankelijke locaties, zoals musea, theaters, casino's, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken, gesloten. 


De bibliotheken in de regio zijn weer open. Via de website van Bibliotheek West-Brabant komt er informatie over de openingstijden. 

Het project ‘ Ik vergeet je niet’ van Cultuurcompaan en CCeducatie gaat gewoon door. De opdrachten worden via de website en huis aan huis verspreid.

De beoefening van podiumkunsten en cultuureducatie: repeteren en opnames maken door professionals voor bijvoorbeeld online voorstellingen kan blijven plaatsvinden.
 

Evenementen binnen en buiten blijven verboden. Vragen over een initiatief kunt u stellen via gezond@roosendaal.nl. Deze verzwaring ging in op maandag 14 december om 24.00 uur en duurt tot 19 januari 2021.  

Subsidies

Roosendaalse culturele verenigingen en stichtingen die financiële problemen hebben door de coronacrisis, kunnen vanaf maandag 16 november 2020 corona compensatie aanvragen via Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. De gemeenteraad heeft hiervoor € 50.000 beschikbaar gesteld. Aanvragen kan tot en met 6 januari 2021. Wanneer er meer wordt aangevraagd dan beschikbaar is, wordt het bedrag naar verhouding verdeeld (tendersysteem). Klik hier voor meer informatie op de website van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. 

Poppodia en theaters vragen om steun

Doordat evenementen en optredens niet door konden en kunnen gaan dreigen poppodia, evenementenorganisaties en theaters in de financiële problemen te komen. Zoveel mogelijk evenementen worden op een later tijdstip aangeboden of er worden vouchers uitgereikt. In overleg met de organisatie wordt een passende oplossing bedacht. 

Consequenties voor ZZP-ers werkzaam in de culturele sector

Veel ZZP-ers en organisaties of verenigingen die werkzaam waren binnen de culturele sector zitten liepen opdrachten misliepen. Nog steeds zijn er minder mogelijkheden om op te treden. Repeteren met groepen is onder voorwaarden gelukkig weer mogelijk. Cultuur Verbindt Roosendaal heeft de meest voorkomende vragen gebundeld op https://www.cultuurverbindtroosendaal.nl/Zij verwijzen ook naar landelijke maatregelen en websites met informatie.

Corona-gerelateerde vragen voor Roosendaal

Voor specifieke (hulp)vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je per mail contact opnemen met Geertje Braspenning van Cultuur Verbindt Roosendaal via info@cultuurverbindtroosendaal.nl. Of met de ambtenaar cultuur van de gemeente, Marion Vriens via gezond@roosendaal.nl of door te bellen naar 140165. Zij inventariseren namens gemeente Roosendaal de gevolgen van de maatregelen voor verenigingen en organisaties.

Uw thuissituatie

Informatie voor ouders met kinderen, over spanningen in huis, geldzorgen,eenzaam voelen, dak- en thuislozen