Informatie over 5G (in Roosendaal)

Na 4G is er ook de 5e generatie van het netwerk voor mobiele telecommunicatie: 5G. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt momenteel stapgsgewijs in Nederland uitgerold.

Over 5G

Online tv-kijken, gamen, Facebook, Snapchat, TikTok: we gebruiken allemaal steeds meer data. Met het nieuwe 5G-netwerk kan meer data veel sneller worden overgedragen. Ook is de reactietijd van het netwerk korter en zijn de verbindingen betrouwbaarder. De 5G-basisstations geven veel meer apparaten tegelijk een goede verbinding. De hogere snelheden van het netwerk maken ook nieuwe toepassingen mogelijk. Denk hierbij aan zelfrijdende auto’s, robots die zwerfvuil opruimen en ziekenhuisoperaties op afstand.

De netwerkaanbieders kunnen nu al 5G aanzetten op huidige 4G-frequenties. Dit geldt echter niet voor de hogere frequenties van 5G zelf. Iemand met een 5G mobiele telefoon en de nieuwste software kan hierdoor nu al 5G gebruiken. De specifieke hogere 5G -frequenties gaan pas aan na de frequentieveiling in de zomer van 2020. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de veiling van de frequenties in Nederland. Het kabinet geeft aan dat er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen om spionage op het netwerk te voorkomen. Ook moeten aanbieders van 5G zich altijd houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zodat de persoonsgegevens beschermd worden.
Meer weten over 5G? Kijk dan op de website van het kennisplatform magnetische velden(externe link).

Gezondheidseffecten

Het 5G-netwerk gebruikt elektromagnetische velden. Net als voor 2G, 3G en 4G gelden er voor 5G bepaalde regels voor de sterkte van die velden, zodat ze geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een internationale groep wetenschappers, heeft bepaald wat de maximale toegestane sterkte is, de zogenoemde blootstellingslimieten. Deze grenzen worden in Nederland gebruikt en gelden voor mobiele telefoons en mobiele communicatie via 3G, 4G en 5G. Meer weten over hoe de blootstellingslimieten zijn bepaald? Kijk dan op www.kennisplatform.nl(externe link).

Zowel landelijk als wereldwijd is en wordt er volop onderzoek gedaan naar eventuele gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. De Gezondheidsraad, adviesraad van de regering, heeft een Commissie Elektromagnetische velden die dit soort wetenschappelijke onderzoeken volgt. Op basis van de resultaten hiervan adviseert de Gezondheidsraad de nationale overheid. De gemeente Roosendaal volgt het kabinetsbeleid en de adviezen van de Gezondheidsraad. Hiermee past de gemeente de aanbeveling ‘Voorzorg met rede’ toe van de Gezondheidsraad.

Antennes

Voor de uitrol van 5G geldt dat in het begin vooral gebruik wordt gemaakt van bestaande antennes. De telecomaanbieders plaatsen de 5G-antennes. De frequenties die nu al in gebruik zijn, kunnen in principe ook voor 5G ingezet worden. De vergunningen voor deze frequenties zijn technologieneutraal. Ze mogen daarom voor 2G, 3G, 4G of 5G ingezet worden. Nadat de aanbieders hun 5G-netwerk geactiveerd hebben, is de verwachting dat ze de kwaliteit zullen proberen te verhogen door meer nieuwe antennes te plaatsen. Hiervoor zullen ze waarschijnlijk ook kleinere antennes inzetten, de zogenaamde small cells.

Voor het plaatsen van antennes geldt nationale wetgeving. In veel gevallen is een omgevingsvergunning van de gemeente niet nodig. Plaatsingsplannen omtrent locaties voor antennes worden conform het Antenneconvenant wel besproken met de gemeente waar ze geplaatst gaan worden. Daarbij geldt dat er een aantal uitzonderingen zijn in de wet, waarvoor wel een vergunning aangevraagd moet worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld beschermde stadsgezichten en monumenten.