Herstelwerkzaamheden Amethistdijk

We beginnen 11 maart met herstelwerkzaamheden aan de Amethistdijk. De weg en het trottoir hebben veel te lijden onder wortelopdruk. Om die reden moeten we 57 bomen verwijderen. Er worden uiteindelijk 51 nieuwe bomen geplant op betere locaties, zodat ze beter kunnen groeien en geen wortelopdruk meer veroorzaken. We proberen nog dit voorjaar alle nieuwe bomen te planten. Lukt dat niet, dan planten we het restant in het najaar van 2019. Verder herstellen we de stoepen en de parkeervakken. De aannemer werkt in fases en zorgt ervoor dat een week voor de start van elke fase, de direct omwonenden worden geïnformeerd. Naar verwachting duren de werkzaamheden 15 weken. Dit geeft vooral hinder voor wat betreft het parkeren in de straat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Hieronder vindt u de tekeningen van het werk met daarop weergegeven welke plekken we herstellen en welke bomen worden verwijderd en de locaties van de nieuwe te planten bomen.

pdf Amethistdijk - opbreekwerk en aanlegtekeningen (PDF, 3.67 MB)