Herstelwerkzaamheden Amethistdijk

We zijn op 11 maart 2019 begonnen met herstelwerkzaamheden aan de Amethistdijk. De weg en het trottoir hebben veel te lijden onder wortelopdruk. Om die reden verwijderen we 57 bomen. Er worden uiteindelijk 51 nieuwe bomen geplant op betere locaties, zodat ze beter kunnen groeien en geen wortelopdruk meer veroorzaken.

Werkzaamheden

De bestratingswerkzaamheden zijn grotendeels afgerond. Eind oktober/begin november gaan we aan de slag met de volgende werkzaamheden:

  • Het planten van bomen en de algehele beplanting;
  • Het kappen van bomen en opnieuw bestraten (bij huisnummer 1 t/m 25);
  • Het kappen van bomen, opnieuw bestraten en aanleggen van extra parkeervakken (bij huisnummer 1 t/m 35). Voor de definitieve inrichting hiervan, zijn we nog in overleg met de bewoners. 

Bovengenoemde werkzaamheden geven vooral hinder voor wat betreft het parkeren in de straat. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Ontwerp

Hieronder vindt u de tekeningen van het werk met daarop weergegeven welke plekken we herstellen en welke bomen worden verwijderd en de locaties van de nieuwe te planten bomen.

pdf Amethistdijk - opbreekwerk en aanlegtekeningen (PDF, 3.67 MB)