Herinrichting Zundertseweg-Kortendijk

De werkzaamheden Zundertseweg-Kortendijksestraat zijn in volle gang. De reconstructie van de Kortendijksestraat is zo goed als klaar. Op dit moment zijn we volop bezig met de reconstructie van de Zundertseweg Noord.

We leggen een nieuw gemengd rioolstelsel aan en we richten de straat opnieuw in. Zo wordt asfaltverharding op de rijweg vervangen door klinkers, de parkeerplaatsen aangepakt, de veiligheid van de fietstunnel verbeterd en de openbare verlichting vernieuwd. Ook worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren (bijvoorbeeld het invoeren van 30 km/uur zone).

Presentatie start werkzaamheden

Op dinsdag 1 mei 2018 hebben wij u, samen met de nutsbedrijven, de planning en fasering gepresenteerd. Deze presentatie kunt u nogmaals bekijken, zie de link hieronder.

Downloads

Vragen

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u terecht bij de heer Arjan Buijsen, projectleider. Zijn email is a.buijsen@roosendaal.nl