Herinrichting St. Alphonsusstraat

De St. Alphonsusstraat krijgt nieuwe bestrating, langsparkeervakken en het groen wordt een beetje anders ingericht. De opmerkingen en suggesties die wij van u hebben ontvangen afgelopen 2 mei zijn inmiddels verwerkt in een Nieuw Voorlopig ontwerp (zie hieronder). Tevens hebben wij een verslag gemaakt van de inloopavond.

Meer informatie

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen op dit “Voorlopig Ontwerp met aanpassingen” hebben, dan verzoeken wij u voor 10 juli aanstaande te reageren.  U kunt terecht bij projectleider A. Buijsen op telefoonnummer 14 0165 of via e-mail: a.buijsen@roosendaal.nl

Documenten