Herinrichting Nieuwstraat/Kuiperstraat

De Nieuwstraat en de Kuiperstraat zijn opnieuw ingericht. De Nieuwstraat is nu een 30km/u gebied en krijgt veel meer groen. Er is een zogenoemd “Shared Space” gebied, waar verschillende weggebruikers (voetgangers, fietsers, auto’s, leveranciers van De Kring en de bioscoop) op een veilige manier gebruik kunnen maken van de ruimte. Ook zijn er in dit gebied extra fietsparkeerplaatsen gekomen.

Update: Vanaf vandaag, woensdag 9 september, kunnen de bewoners van de Nieuwstraat een keuze maken uit plantenmixen voor de straat. Wij vragen u uw keuze uiterlijk 16 september door te geven.Rond  24 september publiceren wij op basis van alle binnengekomen keuzes het definitieve ontwerp op de webpagina. Klik op de tab "beplantingsplan" om uw keuze door te geven.

Ontwerp

Totstandkoming van het ontwerp

Met omwonenden en gebruikers is het ontwerp uitgebreid gesproken en afgestemd ter voorbereiding, vanaf september 2019. In bijeenkomsten en met behulp van film zijn de voorlopige ontwerpen besproken en toegelicht. Bij de totstandkoming van het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Een laatste onderwerp waarbij we afstemmen met omwonenden is het groenplan. Het groenplan is inmiddels beschikbaar via deze pagina. Bewoners hebben tot 16 september de tijd om hun keuze te maken voor een plantenmix.

Hieronder de impressies zoals we ze in 2019 hebben gepresenteerd.  

Nieuwstraat Kuiperstraat 1Nieuwstraat Kuiperstraat 2Nieuwstraat Kuiperstraat 3

 

Definitief ontwerp

pdf 2020-05-20 Definitief ontwerp Nieuwstraat Kuiperstraat(1) (PDF, 2.03 MB) pdf 2020-05-20 Definitief ontwerp Nieuwstraat Kuiperstraat (2) (PDF, 316.82 KB)

 

Heeft u vragen? 

Met vragen kunt u terecht bij dhr. H. Hendrickx (directievoerder) via telefoonnummer 140165 of per  e-mail: h.hendrickx@roosendaal.nl 

Planning

 

De nieuwe inrichting van beide straten is inmiddels klaar. In oktober/november 2020 wordt nog het nieuwe groen aangeplant.

 

Beplantingsplan

Het beplantingsplan

Nu de Nieuwstraat en Kuiperstraat opnieuw zijn ingericht, zullen zij samen met de nieuwe bioscoop, parkeergarage De Biggelaar, de opvallende doorgang naar het Tongerloplein en de toekomstige klimaatadaptieve binnentuin De Ster in de toekomst nog meer mensen trekken. Daarbij hoort een aantrekkelijke en groene inrichting.

De combinatie van functies in de straat en de hoeveelheid ondergrondse kabels en leidingen maakt dat de groenvakken beperkt in aantal en grootte zijn. Dit geldt ook voor het aantal bomen die we kunnen planten in beide straten. Op basis van het inrichtingsplan en technische randvoorwaarden is een beplantingsplan gemaakt. Onder de kop 'Documenten' vindt u het plan en een toelichting op de gekozen soorten en inrichting.

Documenten

pdf Beplantingsplan Nieuwstraat (PDF, 3.35 MB) pdf Plantenmixen Nieuwstraat (PDF, 921.33 KB) pdf Toelichting bij beplantingsplan Nieuwstraat en Kuiperstraat (PDF, 141.27 KB)

Keuze doorgeven

Inwoners van de Nieuwstraat kunnen kiezen uit twee plantenmixen. De plantenmix hoeft niet aan beide zijden van de weg hetzelfde te zijn. Wel is het belangrijk dat aan de oneven zijde met meerdere vakken 1 mix wordt aangeplant. Anders wordt het beeld te druk en gaat het effect juist verloren. Dit betekent dus dat deze mix gekozen wordt volgens het principe “de meeste stemmen gelden”

De plantvakken voor de woonhuizen worden allemaal ingevuld met sterke, bloeiende vaste planten. Deze kruidachtige planten zijn deels (half)wintergroen en komen ieder jaar terug. Ze bloeien uitbundig gedurende het hele jaar. Als accenten brengen we nog enkele heesters en bollen aan. Deze plantvakken vormen tenslotte een fraaie entree van de straat.

Uw keuze doorgeven